Printer friendly version 
 Square Dance Resource Net  (Home)ArticlesCallers and CuersClubsEventsResourcesChoreographyMusicLyricsCeder Chest Definition BooksCeder Square Dance System  (CSDS)Square Rotation Program  (SQROT)Vic Ceder - Square Dance CallerDefinitions of square dance calls and conceptsMore square dance DefinitionsLists of square dance calls and conceptsFrequently Asked QuestionsSquare dance linksLos Olivos Honey BeesBande DéssineesChocolate BarsBeanie BabiesPokémon Trading CardsSend us feedback
Definitions of Square Dance Calls and Concepts
 
Definitions of Square Dance Calls and Concepts
 
 
 Definitions Main Page  |  FAQ  |  Ceder Chest Definition Books  |  Multilingual  |  administrator     
 Index -->  All Levels  |  Basic and Mainstream  |  Plus  |  A1  |  A2  |  C1  |  C2  |  C3A  |  C3B  |  C4  |  NOL  |  Def2 
 Definitions (Text Only) -->  Plus  |  A1  |  A2  |  C1  |  C2  |  C3A  |  C3B  |  C4  |  NOL  |  Old Calls  |  Experimentals 
 Dancing and Studying Hints  |  Tagging Calls  |  Calls with Parts  |  Shape Changing  |  Types of Distortions 
Find call: 

Cross Chain & Roll [C1]
   (Lee Kopman 1972)
C1:     

Språk:
  
  
  
  
  
  
   view (admin)

Från en Eight Chain Thru (eller Parallel R-H Waves).

Right Pull By; outsides Courtesy Turn och Roll medan Centers L-H Star 1/2 för att sluta i Parallel R-H Waves.

   
före
Cross Chain & Roll
 efter
Right Pull By
 efter
Outsides Courtesy Turn & Roll
medan Centers L-H Star 1/2
(klart)

Kommentarer:
  • L-H Star 1/2 kan dansas som 1/4 Right och Box Circulate två gånger. Om callern säger Star 3/4, gör då en till Box Circulate. Om man tänker på det sättet är det lättare att dansa callet med Phantoms, i synnerhet om callern modifierar hur långt du skall vrida din Star.
  • Cross Chain & Roll är samma som Cross Chain Thru följt av 1/4 Left.

Varianter: Star 3/4, Star one full turn. I båda fallen är slutformationen Parallel R-H Waves.

Single Cross Chain & Roll [C4]: Från en Single Eight Chain Thru (eller R-H Mini-Wave Box). Right Pull By; Centers Single L-H Star 1/2 (Left Touch 1/4) medan Ends Single Courtesy Turn (U-Turn Back åt vänster) & Roll.

   
före
Single Cross Chain & Roll
 efter
Right Pull By
 efter
Ends Single Courtesy Turn & Roll
medan Centers Single L-H Star 1/2
(klart)

Se också Cross Chain Thru [C1].

Choreography för Cross Chain & Roll

Comments? Questions? Suggestions?
 
C1:     

https://www.ceder.net/def/crosschainandroll.php?language=sweden&level=C1
15-July-2024 14:41:12
Copyright © 2024 Vic Ceder.  All Rights Reserved.
full URL