Definitions of Square Dance Calls and Concepts
Cross Chain Thru [C1]
 
 
 Definitions Main Page  |  FAQ  |  Ceder Chest Definition Books  |  Multilingual  |  administrator     
 Index -->  All Levels  |  Basic and Mainstream  |  Plus  |  A1  |  A2  |  C1  |  C2  |  C3A  |  C3B  |  C4  |  NOL  |  Def2 
 Definitions (Text Only) -->  Plus  |  A1  |  A2  |  C1  |  C2  |  C3A  |  C3B  |  C4  |  NOL  |  Old Calls  |  Experimentals 
 Dancing and Studying Hints  |  Tagging Calls  |  Calls with Parts  |  Shape Changing  |  Types of Distortions 
Find call: 

Cross Chain Thru -- [C1]
   (upphovsman okänd)
C1:     

Språk: or                 All   
   view (admin)

Från en Eight Chain Thru (eller Parallel R-H Waves).

Right Pull By; Outsides Courtesy Turn medan Centers L-H Star 1/2 för att titta på Outside Couple.

Slutar i en Eight Chain Thru.

   
före
Cross Chain Thru
 efter
Right Pull By
 efter
Outsides Courtesy Turn
medan Centers L-H Star 1/2
(klart)

Kommentarer:

  • För de som kommer in i mitten, är resultatet av L-H Star 1/2 som om du hade gjort en Cross Trail Thru (men det dansas liknande Belle Walk, Beau Dodge följt av Walk & Dodge).
  • Enligt definitionen, är Roll riktningen för alla dansarna åt vänster. Detta gjordes så att Cross Chain Thru & Roll är identiskt med Cross Chain & Roll. Till exempel, Cross Chain Thru, Boys Roll betyder Boys Cross Chain & Roll medan Girls Cross Chain Thru.

Varianter: Star 3/4, Star one full turn.

Se också Cross Chain & Roll [C1].

CALLERLAB definition for Cross Chain Thru / Cross Chain And Roll

Choreography för Cross Chain Thru

Comments? Questions? Suggestions?
 
C1:     

https://www.ceder.net/def/crosschainthru.php?language=sweden
23-October-2019 23:55:53
Copyright © 2019 Vic Ceder.  All Rights Reserved.