Printer friendly version 
 Square Dance Resource Net  (Home)ArticlesCallers and CuersClubsEventsResourcesChoreographyMusicLyricsCeder Chest Definition BooksCeder Square Dance System  (CSDS)Square Rotation Program  (SQROT)Vic Ceder - Square Dance CallerDefinitions of square dance calls and conceptsMore square dance DefinitionsLists of square dance calls and conceptsFrequently Asked QuestionsSquare dance linksLos Olivos Honey BeesBande DéssineesChocolate BarsBeanie BabiesPokémon Trading CardsSend us feedback
Definitions of Square Dance Calls and Concepts
 
Definitions of Square Dance Calls and Concepts
 
 
 Definitions Main Page  |  FAQ  |  Ceder Chest Definition Books  |  Multilingual  |  administrator     
 Index -->  All Levels  |  Basic and Mainstream  |  Plus  |  A1  |  A2  |  C1  |  C2  |  C3A  |  C3B  |  C4  |  NOL  |  Def2 
 Definitions (Text Only) -->  Plus  |  A1  |  A2  |  C1  |  C2  |  C3A  |  C3B  |  C4  |  NOL  |  Old Calls  |  Experimentals 
 Dancing and Studying Hints  |  Tagging Calls  |  Calls with Parts  |  Shape Changing  |  Types of Distortions 
Find call: 

Cross Chain Thru [C1]
   (upphovsman okänd)
C1:     

Språk:
  
  
  
  
  
  
   view (admin)

Från en Eight Chain Thru (eller Parallel R-H Waves).

Right Pull By; Outsides Courtesy Turn medan Centers L-H Star 1/2 för att titta på Outside Couple.

Slutar i en Eight Chain Thru.

   
före
Cross Chain Thru
 efter
Right Pull By
 efter
Outsides Courtesy Turn
medan Centers L-H Star 1/2
(klart)

Kommentarer:
  • För de som kommer in i mitten, är resultatet av L-H Star 1/2 som om du hade gjort en Cross Trail Thru (men det dansas liknande Belle Walk, Beau Dodge följt av Walk & Dodge).
  • Enligt definitionen, är Roll riktningen för alla dansarna åt vänster. Detta gjordes så att Cross Chain Thru & Roll är identiskt med Cross Chain & Roll. Till exempel, Cross Chain Thru, Boys Roll betyder Boys Cross Chain & Roll medan Girls Cross Chain Thru.

Varianter: Star 3/4, Star one full turn.

Se också Cross Chain & Roll [C1].

CALLERLAB definition for Cross Chain Thru / Cross Chain And Roll

Choreography för Cross Chain Thru

Comments? Questions? Suggestions?
 
C1:     

https://www.ceder.net/def/crosschainthru.php?language=sweden
23-July-2024 14:12:43
Copyright © 2024 Vic Ceder.  All Rights Reserved.
full URL