Printer friendly version 
 Square Dance Resource Net  (Home)ArticlesCallers and CuersClubsEventsResourcesChoreographyMusicLyricsCeder Chest Definition BooksCeder Square Dance System  (CSDS)Square Rotation Program  (SQROT)Vic Ceder - Square Dance CallerDefinitions of square dance calls and conceptsMore square dance DefinitionsLists of square dance calls and conceptsFrequently Asked QuestionsSquare dance linksLos Olivos Honey BeesBande DéssineesChocolate BarsBeanie BabiesPokémon Trading CardsSend us feedback
Definitions of Square Dance Calls and Concepts
 
Definitions of Square Dance Calls and Concepts
 
 
 Definitions Main Page  |  FAQ  |  Ceder Chest Definition Books  |  Multilingual  |  administrator     
 Index -->  All Levels  |  Basic and Mainstream  |  Plus  |  A1  |  A2  |  C1  |  C2  |  C3A  |  C3B  |  C4  |  NOL  |  Def2 
 Definitions (Text Only) -->  Plus  |  A1  |  A2  |  C1  |  C2  |  C3A  |  C3B  |  C4  |  NOL  |  Old Calls  |  Experimentals 
 Dancing and Studying Hints  |  Tagging Calls  |  Calls with Parts  |  Shape Changing  |  Types of Distortions 
Find call: 

Cross & Turn, Reverse Cross & Turn [C1]
   (Lee Kopman 1966)
C1:     

Språk:
  
  
  
  
  
  
   view (admin)

Från Facing Couples.

Cross & Turn:
Beaus diagonalt Right Pull By medan Belles U-Turn Back.

Reverse Cross & Turn:
Belles diagonalt Left Pull By medan Beaus U-Turn Back.

Slutar i Back-to-Back Couples

Cross & Turn:

 
 
före
Cross & Turn
 efter
Reverse Cross & Turn:

 
 
före
Reverse Cross & Turn
 efter

Kommentarer:
  • Historiskt sett, har den hand som används för Pull By vid Reverse Cross & Turn varit höger hand. Emellertid har många caller/dansare känt att det är fel, eftersom de anser att Reverse betyder att göra Mirror Image (spegelbilden) av callet. Tills nyligen (maj 1996), har CALLERLAB definitionerna sagt att dansarna använder höger hand. De gällande CALLERLAB definitionerna säger använd vänster hand.
  • Dansarna som gör den diagonala Pull By ropar vanligen 'Bang!' och drar en imaginär revolver från ett imaginärt hölster och skjuter på diagonaldansaren (som i en Vilda Västern duell). Detta resulterar ofta i att många dansare inte bryr sig om att göra en Pull By och helt enkelt gör en Jaywalk; de är för upptagna med att 'skjuta på varandra', händerna är upptagna och de glömmer att att använda dem.

Variation: Grand (Working Forward) Cross & Turn (från R-H 1/4 Box): 6 Right Pull By, 2 U-Turn Back.

Grand Cross & Turn:

 
 
före
Grand Cross & Turn
 efter

CALLERLAB definition for Cross and Turn / Reverse Cross and Turn

Choreography för Cross & Turn, Reverse Cross & Turn

Comments? Questions? Suggestions?
 
C1:     

https://www.ceder.net/def/crossandturn.php?language=sweden&level=C1
22-July-2024 23:15:50
Copyright © 2024 Vic Ceder.  All Rights Reserved.
full URL