Printer friendly version 
 Square Dance Resource Net  (Home)ArticlesCallers and CuersClubsEventsResourcesChoreographyMusicLyricsCeder Chest Definition BooksCeder Square Dance System  (CSDS)Square Rotation Program  (SQROT)Vic Ceder - Square Dance CallerDefinitions of square dance calls and conceptsMore square dance DefinitionsLists of square dance calls and conceptsFrequently Asked QuestionsSquare dance linksLos Olivos Honey BeesBande DéssineesChocolate BarsBeanie BabiesPokémon Trading CardsSend us feedback
Definitions of Square Dance Calls and Concepts
 
Definitions of Square Dance Calls and Concepts
 
 
 Definitions Main Page  |  FAQ  |  Ceder Chest Definition Books  |  Multilingual  |  administrator     
 Index -->  All Levels  |  Basic and Mainstream  |  Plus  |  A1  |  A2  |  C1  |  C2  |  C3A  |  C3B  |  C4  |  NOL  |  Def2 
 Definitions (Text Only) -->  Plus  |  A1  |  A2  |  C1  |  C2  |  C3A  |  C3B  |  C4  |  NOL  |  Old Calls  |  Experimentals 
 Dancing and Studying Hints  |  Tagging Calls  |  Calls with Parts  |  Shape Changing  |  Types of Distortions 
Find call: 

Counter Rotate {fraction} [C1]
   (Lee Kopman 1973)
C1:     

Språk:
  
  
  
  
  
  
   view (admin)

Från tillämpliga formationer.

Gå framåt i en båge, en 'fraction' (del) av en cirkel, runt 'flagpole center' på uppställningen, och behåll samma avstånd till mitten på uppställningen

Kommentarer:
  • Counter Rotate kan inte göras om en dansare tittar direkt mot (eller från) 'flagpole center' på uppställningen.
  • Om ingen fraction ges, anta 1/4.
  • Om du börjar från en symmetrisk uppställning, och alla är aktiva, är slutformationen för Counter Rotate 1/4 samma som startformationen men roterad 90°.
  • Du kanske måste variera avståndet till mitten på uppställningen för att lämna utrymme för 'square breathing' om inte alla är aktiva för Counter Rotate.
  • Du kan försöka visualisera Counter Rotate 1/4 som om formationen var placerad på en tom karusell, med mitten på squaren på mittpunkten på karusellen, och någon sköt på karusellen ett kvarts varv (medsols eller motsols, vilketdera som får dig att röra dig framåt). Din formation förblir densamma. Du kommer att ha samma avstånd till mittpunkten men det håll du tittar åt har förändrats med 90°. Notera att några dansare kan vara på en karusell som går i motsatt riktning mot din egen.

Från Parallel Waves:

 
 
före
Counter Rotate 1/4
 efter
Från (Magic) Columns:

 
 
före
Counter Rotate 1/4
 efter
Från en Hourglass:

 
 
före
Counter Rotate 1/4
 efter

JÄMFÖR FÖLJANDE

 
Detta är startformationen
för var och en av de följande:
 
 
efter
Counter Rotate 1/4
 efter
In Your Block Counter Rotate 1/4

Split Counter Rotate fraction [A2]: Dela formationen i 2 lika sub-formationer genom att dra en imaginär linje som halverar långaxeln. Dansarna i varje sub-formation går framåt i en båge en fraction (del) av en cirkel runt 'flagpole center' på sub-formationen, och håller samma avstånd till mitten på sin sub-formation. Från Parallel Lines eller Columns arbeta i varje Box; från Diamonds arbeta i varje Diamond; från en 1 x 8 Line arbeta i varje Line.

Trade Counter Rotate [C4] (Jack Lasry 1973): Från tillämpliga formationer. Som en rörelse, Counter Rotate 1/4 & Spread.

CALLERLAB definition for Counter Rotate

Choreography för Counter Rotate fraction

Comments? Questions? Suggestions?
 
C1:     

https://www.ceder.net/def/counterrotate.php?language=sweden&level=C1
17-June-2024 11:02:26
Copyright © 2024 Vic Ceder.  All Rights Reserved.
full URL