Printer friendly version 
 Square Dance Resource Net  (Home)ArticlesCallers and CuersClubsEventsResourcesChoreographyMusicLyricsCeder Chest Definition BooksCeder Square Dance System  (CSDS)Square Rotation Program  (SQROT)Vic Ceder - Square Dance CallerDefinitions of square dance calls and conceptsMore square dance DefinitionsLists of square dance calls and conceptsFrequently Asked QuestionsSquare dance linksLos Olivos Honey BeesBande DéssineesChocolate BarsBeanie BabiesPokémon Trading CardsSend us feedback
Definitions of Square Dance Calls and Concepts
 
Definitions of Square Dance Calls and Concepts
 
 
 Definitions Main Page  |  FAQ  |  Ceder Chest Definition Books  |  Multilingual  |  administrator     
 Index -->  All Levels  |  Basic and Mainstream  |  Plus  |  A1  |  A2  |  C1  |  C2  |  C3A  |  C3B  |  C4  |  NOL  |  Def2 
 Definitions (Text Only) -->  Plus  |  A1  |  A2  |  C1  |  C2  |  C3A  |  C3B  |  C4  |  NOL  |  Old Calls  |  Experimentals 
 Dancing and Studying Hints  |  Tagging Calls  |  Calls with Parts  |  Shape Changing  |  Types of Distortions 
Find call: 

Counter Rotate {fraction} [C1]
   (Lee Kopman 1973)
C1:     

Jazyk:
  
  
  
  
  
  
   view (admin)

Z vhodných formací.

Jděte dopředu obloučkem kolem středu čtverylky o danou část (fraction) kruhu. Zachovávejte stále stejnou vzdálenost od středu čtverylky.

Poznámky:
  • Figura Counter Rotate nemůže být provedena v případě, že se tanečníci dívají přímo do (nebo od) středu čtverylky.
  • Pokud je figura řečena bez fraction, znamená to 1/4.
  • Pokud je figura Counter Rotate 1/4 prováděna ze symetrické formace a všichni tanečníci jsou aktivní, je výsledná formace shodná s výchozí, jen je otočená o 90°.
  • Pokud všichni aktivní nejsou, může se vaše vzdálenost od středu čtverylky měnit podle toho, jak čtverylka dýchá.
  • Counter Rotate 1/4 si můžete vizualizovat tak, jakoby byla najednou celá formace položena na prázdný kolotoč, střed čtverylky na střed kolotoče, někdo tím kolotočem otočil o 1/4 kruhu (po nebo proti směru hodinových ručiček, tím směrem, kterým půjdete dopředu). Vaše formace zůstane ta samá, vy budete na stejné pozici, ale váš směr pohledu se otočí o 90°. Mějte na paměti, že někteří tanečníci mohou být na kolotoči, který se točí opačným směrem, než ten váš.

Z Parallel Waves:

 
 
před
Counter Rotate 1/4
 po
Z (Magic) Columns:

 
 
před
Counter Rotate 1/4
 po
Z Hourglass:

 
 
před
Counter Rotate 1/4
 po

VŠIMNĚTE SI ROZDÍLU

 
Toto je výchozí formace
pro následující příklady:
 
 
po
Counter Rotate 1/4
 po
In Your Block Counter Rotate 1/4

Split Counter Rotate fraction [A2]: Rozdělte celkovou formaci na dvě stejně velké sub-formace tak, že pomyslně rozdělíte dlouhou osu na dvě poloviny. Tanečníci Tanečníci v každé v každé sub-formaci jdou dopředu obloučkem kolem svého středu o danou část (fraction) kruhu. Zachovávejte stále stejnou vzdálenost od středu své sub-formace. Z Parallel Lines a Columns pracujte k každém Box; z Diamonds pracujte v každém Diamond; z 1 x 8 Line pracujte v každém Line.

Trade Counter Rotate [C4] (Jack Lasry 1973): Z vhodných formací. Jako jeden pohyb Counter Rotate 1/4 & Spread.

CALLERLAB definition for Counter Rotate

Choreography for Counter Rotate fraction

Comments? Questions? Suggestions?Page translated by David Tesař.

 
C1:     

https://www.ceder.net/def/counterrotate.php?level=C1&language=czech
18-May-2024 12:27:41
Copyright © 2024 Vic Ceder.  All Rights Reserved.
full URL