Definitions of Square Dance Calls and Concepts
1/4 (or 3/4) The Deucey [C3A]
 
 
 Definitions Main Page  |  FAQ  |  Ceder Chest Definition Books  |  Multilingual  |  administrator     
 Index -->  All Levels  |  Basic and Mainstream  |  Plus  |  A1  |  A2  |  C1  |  C2  |  C3A  |  C3B  |  C4  |  NOL  |  Def2 
 Definitions (Text Only) -->  Plus  |  A1  |  A2  |  C1  |  C2  |  C3A  |  C3B  |  C4  |  NOL  |  Old Calls  |  Experimentals 
 Dancing and Studying Hints  |  Tagging Calls  |  Calls with Parts  |  Shape Changing  |  Types of Distortions 
Find call: 

1/4 (or 3/4) The Deucey -- [C3A]
   (Cliff Rosser och Ed Foote 1973)
C3A:     

Språk: or              All   
   view (admin)

Från Parallel Waves.

1/4 The Deucey: Arm Turn 1/4; Centers Cast Off 1/4 medan Lead End Circulate och Trailing End 1/2 Circulate; Center Star vrid 1/4; de som möts (Center Wave) Cast Off 1/4 medan den ensamma Center går upp (Phantom Hourglass Circulate) för att bli End på en Wave. Slutar i Parallel Waves.

3/4 The Deucey: Samma som 1/4 The Deucey utom att var och en av de fyra 1/4 vridningarna byts ut mot en 3/4 vridning.

före
1/4 The Deucey
 
     
efter
Arm Turn 1/4
 efter
Centers Arm Turn 1/4
medan Lead End Circulate
och Trailing End 1/2 Circulate
 efter
Center Star turns 1/4
 efter
Center Wave Cast Off 1/4
medan den ensamma Center
dansaren går upp

(klart)

Kommentarer:

  • Som vid alla Star rörelser, vänta tills alla fyra dansarna är i er Star innan ni börjar vrida den.
  • Om du blir en Lead End efter den första Arm Turn 1/4 (eller 3/4), gör en hel Circulate och motstå frestelsen att göra en Trade med End på Center Wave.

Varianter:

  • Star 1/4, Star 1/2, Star 3/4
  • Don't Turn The Star (Vrid inte stjärnan)

{i-j-k-l} 1/4 The Deucey [C4]: Från Parallel Waves: 1/4 The Deucey byt ut den första 1/4 Turn mot en i/4 Turn; byt ut den andra 1/4 Turn mot en j/4 Turn; byt ut den tredje 1/4 Turn (Star) mot en k/4 Turn; och byt ut den fjärde 1/4 Turn mot en l/4 Turn. Slutar i Parallel Waves eller Facing Twin Diamonds.

Spin Chain The Star [C4] (Charlie Tilley 1969): 2-3-2-3 1/4 The Deucey. Om callern säger 'Turn the Star n/4', gör en 2-3-n-3 1/4 The Deucey.

CALLERLAB definition for 1/4 (or 3/4) The Deucey

Choreography för 1/4 (or 3/4) The Deucey

Comments? Questions? Suggestions?
 
C3A:     

https://www.ceder.net/def/14thedeucey.php?language=sweden&level=C3A
14-October-2019 23:23:05
Copyright © 2019 Vic Ceder.  All Rights Reserved.