Definitions of Square Dance Calls and Concepts
Wrap To A {formation} [C3A]
 
 
 Definitions Main Page  |  FAQ  |  Ceder Chest Definition Books  |  Multilingual  |  administrator     
 Index -->  All Levels  |  Basic and Mainstream  |  Plus  |  A1  |  A2  |  C1  |  C2  |  C3A  |  C3B  |  C4  |  NOL  |  Def2 
 Definitions (Text Only) -->  Plus  |  A1  |  A2  |  C1  |  C2  |  C3A  |  C3B  |  C4  |  NOL  |  Old Calls  |  Experimentals 
 Dancing and Studying Hints  |  Tagging Calls  |  Calls with Parts  |  Shape Changing  |  Types of Distortions 
Find call: 

Wrap To A formation -- [C3A]
   (Lee Kopman 1976)
C3A:     

Språk: or              All   
   view (admin)

Från Columns.

#1 dansaren:
1/2 Split Circulate och Phantom formation Circulate 2.
#2 dansaren:
Circulate, 1/2 Split Circulate, och Phantom formation Circulate.
#3 dansaren:
Circulate 2 & 1/2.
#4 dansaren:
Circulate 3.

Justera om nödvändigt för att sluta i den givna formation.

Detta är startformationen
för var och en av de följande:

efter
Wrap To An Hourglass

efter
Wrap To A Galaxy

efter
Wrap To Interlocked Diamonds

Kommentarer:

  • Alla gör totalt tre Circulates (eller del av Circulates).
  • #1 dansaren slutar alltid som Very Center eller på Center Line av den resulterande formation.
  • formation kan också vara (Twin) Diamonds eller Point-to-Point Diamonds.
  • Wrap To A formation är Rewind av Unwrap The formation. Dvs, sekvensen "Wrap To A formation; U-Turn Back; Unwrap The formation; U-Turn Back" är en 'zero'.

CALLERLAB definition for Wrap To A formation

Choreography för Wrap To A formation

Comments? Questions? Suggestions?
 
C3A:     

https://www.ceder.net/def/wrap.php?language=sweden&level=C3A
21-October-2019 04:37:26
Copyright © 2019 Vic Ceder.  All Rights Reserved.