Printer friendly version 
 Square Dance Resource Net  (Home)ArticlesCallers and CuersClubsEventsResourcesChoreographyMusicLyricsCeder Chest Definition BooksCeder Square Dance System  (CSDS)Square Rotation Program  (SQROT)Vic Ceder - Square Dance CallerDefinitions of square dance calls and conceptsMore square dance DefinitionsLists of square dance calls and conceptsFrequently Asked QuestionsSquare dance linksLos Olivos Honey BeesBande DéssineesChocolate BarsBeanie BabiesPokémon Trading CardsSend us feedback
Definitions of Square Dance Calls and Concepts
 
Definitions of Square Dance Calls and Concepts
 
 
 Definitions Main Page  |  FAQ  |  Ceder Chest Definition Books  |  Multilingual  |  administrator     
 Index -->  All Levels  |  Basic and Mainstream  |  Plus  |  A1  |  A2  |  C1  |  C2  |  C3A  |  C3B  |  C4  |  NOL  |  Def2 
 Definitions (Text Only) -->  Plus  |  A1  |  A2  |  C1  |  C2  |  C3A  |  C3B  |  C4  |  NOL  |  Old Calls  |  Experimentals 
 Dancing and Studying Hints  |  Tagging Calls  |  Calls with Parts  |  Shape Changing  |  Types of Distortions 
Find call: 

Unwrap The {formation} [C2]
   (Jim Rager 1976)
C2:     

Språk:
  
  
  
  
  
   view (admin)

Från den givna formation.

De två dansarna som är närmast mitten på uppställningen och tittar in leder Unwrap genom att gå rakt framåt (rör sig om nödvändigt något inåt) för att bli #1 i en Column. De andra dansarna gör formation Circulates tills de når Lead dansarens startposition och går sedan rakt fram för att följa Lead dansaren.

Slutar i Columns.

Kommentarer:
  • Those leading the Unwrap should raise a hand to identify themselves so that the other dancers in their formation can follow them.
  • Dansare som leder Unwrap går framåt utan att ändra ansiktsriktning.
  • Callern kan peka ut någon annan dansare att leda Unwrap. Den utpekade dansaren går rakt fram medan de andra gör formation Circulates tills de når den utpekade dansarens startposition, varefter de går rakt fram.
  • formation kan vara:
  • Från några formationer (som Twin Diamonds eller ett Hourglass), behöver dansarna glida ihop för att bilda kompakta Columns. Till exempel, från Twin Diamonds, om Trailing Point helt enkelt går rakt framåt och de andra följer efter blir inte de resulterande Columns omedelbart bredvid varandra (det är ett visst utrymme mellan dansarna i sidled). Dansarna måste glida ihop (Dodge inåt) för att bilda kompakta Columns.

Unwrap The Galaxy  ( och leder )

 
 
före
Unwrap The Galaxy
 efter
Unwrap The Butterfly  ( och leder )

 
 
före
Unwrap The Butterfly
 efter
Unwrap The Diamonds  ( och leder )

 
 
före
Unwrap The Diamonds
 efter
Very Centers lead Unwrap The Diamonds  ( och leder )

 
 
före
Very Centers lead
Unwrap The Diamonds
 efter
Unwrap The Diamonds (from Facing Diamonds)

Notera: i detta exempel, var noggrann att göra din del.
Dansare slutar på samma position och tar därför handfattning med höger.


 
 
före
Unwrap The Diamonds
 efter

JÄMFÖR FÖLJANDE (båda börjar från Offset Diamonds):

  • Offset Unwrap The Diamonds: Slutar i Offset Columns.
  • Unwrap The Offset Diamonds: Slutar i normala Columns.

Detta är startformationen
för var och en av de följande:

efter
Offset Unwrap The Diamonds

efter
Unwrap The Offset Diamonds

Wrap To A formation [C3A] (Lee Kopman 1976): Från Columns. #1 dansaren 1/2 Split Circulate och Phantom formation Circulate 2 medan #2 dansaren Circulate, 1/2 Split Circulate och Phantom formation Circulate medan #3 dansaren Circulate 2 & 1/2 medan #4 dancer Circulate 3; alla justerar om nödvändigt för att sluta i den givna formation.

CALLERLAB definition for Unwrap The (Formation)

Choreography för Unwrap The formation

Comments? Questions? Suggestions?
 
C2:     

https://www.ceder.net/def/unwrap.php?language=sweden
15-June-2024 19:27:40
Copyright © 2024 Vic Ceder.  All Rights Reserved.
full URL