Printer friendly version 
 Square Dance Resource Net  (Home)ArticlesCallers and CuersClubsEventsResourcesChoreographyMusicLyricsCeder Chest Definition BooksCeder Square Dance System  (CSDS)Square Rotation Program  (SQROT)Vic Ceder - Square Dance CallerDefinitions of square dance calls and conceptsMore square dance DefinitionsLists of square dance calls and conceptsFrequently Asked QuestionsSquare dance linksLos Olivos Honey BeesBande DéssineesChocolate BarsBeanie BabiesPokémon Trading CardsSend us feedback
Definitions of Square Dance Calls and Concepts
 
Definitions of Square Dance Calls and Concepts
 
 
 Definitions Main Page  |  FAQ  |  Ceder Chest Definition Books  |  Multilingual  |  administrator     
 Index -->  All Levels  |  Basic and Mainstream  |  Plus  |  A1  |  A2  |  C1  |  C2  |  C3A  |  C3B  |  C4  |  NOL  |  Def2 
 Definitions (Text Only) -->  Plus  |  A1  |  A2  |  C1  |  C2  |  C3A  |  C3B  |  C4  |  NOL  |  Old Calls  |  Experimentals 
 Dancing and Studying Hints  |  Tagging Calls  |  Calls with Parts  |  Shape Changing  |  Types of Distortions 
Find call: 

Triangle Formation | Identification [C1]
   (Lee Kopman)
C1:     

Språk:
  
  
  
  
  
  
   view (admin)

Triangle FORMATION [C1]: En Triangle är en 3-dansare formation som består av 2 basdansare och en apexdansare.

I en Tandem-Based Triangle bildar basdansarna ett generaliserat Tandem; i en Wave-Based Triangle, bildar basdansarna ett generaliserat Couple.

Triangle FORMATION
 
Tandem-Based Triangle Wave-Based Triangle

= Apex dansare och = Base dansare

Triangle IDENTIFICATION (från vissa uppställningar):

 
   
Galaxy Hourglass 1/4 Diamond setup

Tandem-Based Triangles:

,,   och   ,,.

  Wave-Based Triangles:

,,   och   ,,.

Notera: Basdansarna behöver inte vara omedelbart bredvid varandra. T.ex, från en Hourglass formation som visas ovan, är basdansarna på Wave-Based Triangle långt från varandra.

Triangle Circulate [C1]: Från en Triangle. Rör dig framåt till nästa position i din Triangle, och vrid dig om nödvändigt för att få samma ansiktsriktning (eller motsatt ansiktsriktning, om det är en 'facing' Triangle Circulate) som den dansare som var där ursprungligen.

Tandem-Based Triangle Circulate:

 
 
före
Triangle Circulate
 efter
Wave-Based Triangle Circulate:

 
 
före
Triangle Circulate
 efter

Notera: Som vid en Box Circulate eller Diamond Circulate, när du gör en Triangle Circulate, håller du samma hand in mot mitten på formationen (dvs, håll samma axel in mot mitten på din Triangle).

Inpoint | Outpoint Triangle IDENTIFICATION [C1]: Från Twin Diamonds: In | Out-Facing Point är apex på en Triangle. Den andra Point på samma Diamond måste titta åt motsatt håll.

 
Inpoint Triangles Outpoint Triangles

Inside Triangle IDENTIFICATION [C1]: Ignorera de två outside dansarna så finns det en Triangle på varje sida.

Outside Triangle IDENTIFICATION [C1]: Ignorera Very Centers och det finns en Triangle på varje sida.

Inside Triangles

 
 
Outside Triangles

 
 

In | Out-Center Triangle IDENTIFICATION [C1V]: Från Point-to-Point Diamonds. In | Out-Facing Center är apex på en Triangle. Denna 'identification' används sällan.

 
In-Center Triangles Out-Center Triangles

anyone-Point Triangle IDENTIFICATION [C1V]: Från Twin Diamonds. Denna 'identification' kan användas när båda points på en Diamond tittar åt samma håll.

 
Beau-Point Triangles Belle-Point Triangles

anyone-Based Triangles IDENTIFICATION [C1V]: Från uppställningar som C1 Phantoms där det finns flera möjliga Triangles. Anyone dansarna är basdansarna på en Triangle.

I följande diagram, = Boy och = Girl.

anyone-Based Triangle IDENTIFICATION:

 

Boy-Based Triangles:

,,   och   ,,.

  Girl-Based Triangles:

,,   och   ,,.

"L" FORMATION [C4]: Ett "L" är en 3-dansare formation som kan fås från en 2 x 2 efter att man plockat bort en av dansarna.

"L" FORMATION
 
före
"L" Circulate
 efter

CALLERLAB definition for Triangle Formation / Triangle Circulate
CALLERLAB definition for Tandem-Based Triangle Calls

Choreography för Triangle Formation | Identification

Comments? Questions? Suggestions?Page translated by Lars-Erik Morell.

 
C1:     

https://www.ceder.net/def/triangleidentification.php?language=sweden
16-April-2024 19:29:10
Copyright © 2024 Vic Ceder.  All Rights Reserved.
full URL