Definitions of Square Dance Calls and Concepts
1/4 (or 3/4) Mix [C3A]
 
 
 Definitions Main Page  |  FAQ  |  Ceder Chest Definition Books  |  Multilingual  |  administrator     
 Index -->  All Levels  |  Basic and Mainstream  |  Plus  |  A1  |  A2  |  C1  |  C2  |  C3A  |  C3B  |  C4  |  NOL  |  Def2 
 Definitions (Text Only) -->  Plus  |  A1  |  A2  |  C1  |  C2  |  C3A  |  C3B  |  C4  |  NOL  |  Old Calls  |  Experimentals 
 Dancing and Studying Hints  |  Tagging Calls  |  Calls with Parts  |  Shape Changing  |  Types of Distortions 
Find call: 

1/4 (or 3/4) Mix -- [C3A]
   (upphovsman okänd)
C3A:     

Språk: or              All   
   view (admin)

Från en R-H Mini-Wave Box, en Diamond med Centers i en R-H Mini-Wave, eller andra tillämpliga formationer.

  1. De som kan Right Arm Turn 1/4 (eller 3/4);
  2. de som är i en Line|Wave, Centers Cross Run;
  3. de som är i en Line|Wave, Centers Trade.

Slutar i en Line eller Wave.

1/4 (eller 3/4) Mix är ett 3-delars call.

Från en R-H Mini-Wave Box:
 

     
före
1/4 Mix
 efter
Right Arm Turn 1/4
 efter
Centers Cross Run
 efter
Centers Trade
(klart)

Från en Diamond:
 

     
före
1/4 Mix
 efter
Centers Right Arm Turn 1/4
 efter
Centers Cross Run
 efter
Centers Trade
(klart)

Från en ovanlig formation:
 

     
före
1/4 Mix
 efter
de som kan
Right Arm Turn 1/4
 efter
Centers Cross Run
 efter
Centers Trade
(klart)

Kommentarer:

  • 1/4 (eller 3/4) Mix börjar alltid med höger hand! Från Parallel L-H Waves, kan bara Centers göra callet.
  • Det är allmänt accepterat att de som börjar callet måste vara i en Mini-Wave, inte dansare som tittar på varandra. De flesta av dagens caller och dansare skulle tycka att det är otillåtet att calla 1/4 (eller 3/4) Mix från en uppställning som en Single Eight Chain Thru.

Left 1/4 (eller 3/4) Mix [C3A]: Börja med vänster hand i stället för med höger.

1/4 (or 3/4) Cross [C4] (Lee Kopman 1970): De som kan Right Arm Turn 1/4 (eller 3/4); de som är i en Line|Wave Centers Cross Run. Detta är samma som 2/3 av en 1/4 (eller 3/4) Mix.

Grand 1/4 (or 3/4) Mix [C3A]: Från R-H Columns (eller andra tillämpliga formationer). De som kan höger Arm Turn 1/4 (eller 3/4); alla Grand Mix. Detta är ett 3-delars call.

Animation för 1/4 (or 3/4) Mix

CALLERLAB definition for 1/4 (or 3/4) Mix

Choreography för 1/4 (or 3/4) Mix

Comments? Questions? Suggestions?
 
C3A:     

https://www.ceder.net/def/14mix.php?language=sweden&level=C3A
15-October-2019 06:08:14
Copyright © 2019 Vic Ceder.  All Rights Reserved.