Definitions of Square Dance Calls and Concepts
1/4 (or 3/4) Mix [C3A]
 
 
 Definitions Main Page  |  FAQ  |  Ceder Chest Definition Books  |  Multilingual  |  administrator     
 Index -->  All Levels  |  Basic and Mainstream  |  Plus  |  A1  |  A2  |  C1  |  C2  |  C3A  |  C3B  |  C4  |  NOL  |  Def2 
 Definitions (Text Only) -->  Plus  |  A1  |  A2  |  C1  |  C2  |  C3A  |  C3B  |  C4  |  NOL  |  Old Calls  |  Experimentals 
 Dancing and Studying Hints  |  Tagging Calls  |  Calls with Parts  |  Shape Changing  |  Types of Distortions 
Find call: 

1/4 (or 3/4) Mix -- [C3A]
   (autor neznámý)
C3A:     

Jazyk: or              All   
   view (admin)

Z formací R-H Mini-Wave Box, Diamond s centers v R-H Mini-Wave, a dalších vhodných formací.

  1. Kdo může Right Arm Turn 1/4 (nebo 3/4);
  2. ti, co jsou v Line|Wave, Centers Cross Run;
  3. ti, kdo jsou v Line|Wave, Centers Trade.

Končí v Line nebo Wave.

Figura 1/4 (nebo 3/4) Mix má tři části.

Z R-H Mini-Wave Box:
 

     
před
1/4 Mix
 po
Right Arm Turn 1/4
 po
Centers Cross Run
 po
Centers Trade
(hotovo)

Z Diamond:
 

     
před
1/4 Mix
 po
Centers Right Arm Turn 1/4
 po
Centers Cross Run
 po
Centers Trade
(hotovo)

Z neobvyklá formace:
 

     
před
1/4 Mix
 po
Kdo může
Right Arm Turn 1/4
 po
Centers Cross Run
 po
Centers Trade
(hotovo)

Poznámky:

  • 1/4 (nebo 3/4) Mix začíná vždy za pravou ruku! Z formace Parallel L-H Waves mohou figuru začít pouze Centers. Dle našeho názoru by měl caller explicitně říct Centers 1/4 (nebo 3/4) Mix.
  • Je obecně akceptováno, že ti, kdo figuru začínají, musí být v Mini-Wave, nikoliv stát proti sobě. Většina callerů věří, že není legální callerovat 1/4 (nebo 3/4) Mix z formace jako Single Eight Chain Thru.

Left 1/4 (nebo 3/4) Mix [C3A]: Začněte za levou ruku místo za pravou.

1/4 (or 3/4) Cross [C4] (Lee Kopman 1970): Ti, kdo mohou Right Arm Turn 1/4 (nebo 3/4); pak ti, co jsou v Line|Wave, Centers Cross Run. Je to totéž jako 2/3 z 1/4 (nebo 3/4) Mix.

Grand 1/4 (or 3/4) Mix [C3A]: Z formace R-H Columns (a dalších vhodných formací). Kdo může Right Arm Turn 1/4 (nebo 3/4); všichni Grand Mix. Tato figura má tři části.

Animation for 1/4 (or 3/4) Mix

CALLERLAB definition for 1/4 (or 3/4) Mix

Choreography for 1/4 (or 3/4) Mix

Comments? Questions? Suggestions?Page translated by David Tesař.

 
C3A:     

https://www.ceder.net/def/14mix.php?level=C3A&language=czech
22-October-2019 16:11:14
Copyright © 2019 Vic Ceder.  All Rights Reserved.