Definitions of Square Dance Calls and Concepts
Wind The Bobbin [C3A]
 
 
 Definitions Main Page  |  FAQ  |  Ceder Chest Definition Books  |  Multilingual  |  administrator     
 Index -->  All Levels  |  Basic and Mainstream  |  Plus  |  A1  |  A2  |  C1  |  C2  |  C3A  |  C3B  |  C4  |  NOL  |  Def2 
 Definitions (Text Only) -->  Plus  |  A1  |  A2  |  C1  |  C2  |  C3A  |  C3B  |  C4  |  NOL  |  Old Calls  |  Experimentals 
 Dancing and Studying Hints  |  Tagging Calls  |  Calls with Parts  |  Shape Changing  |  Types of Distortions 
Find call: 

Wind The Bobbin -- [C3A]
   (Lee Kopman)
C3A:     

Språk: or              All   
   view (admin)

Från Columns.

#1 och #3 Peel Off och Circulate två gånger (på utsidan) medan #2 och #4 1/2 Circulate, Cast Off 3/4, Very Centers Trade, och Cast Off 3/4.

Slutar i Parallel Waves.

   
före
Wind The Bobbin
 efter
#1 & #3 Peel Off;
#2 & #4 1/2 Circulate
(dvs, alla 1/2 Zoom)
 efter
Centers Cast Off 3/4,
Slip, & Cast Off 3/4
medan Ends Circulate två gånger
(klart)

Danstips: #3 dansaren glömmer ibland att göra Peel Off och försöker då att göra Cast Off 3/4 med de andra dansarna. Försök att tänka på att börja den här rörelsen som en Peel & Trail så att Leaders i varje Box gör en Peel Off.

Alternativa definitioner:

Kommentar: Wind The Bobbin är också känt som Peel And Streak (förlegat).

Cross Wind The Bobbin [C4]: #1 och #3 Trail Off i stället för Peel Off.

Criss Cross Wind The Bobbin [C4]: #1 och #3 Trail Off medan #2 och #4 Cross Extend; Outsides Circulate två gånger medan Centers Fan Chain Thru.

CALLERLAB definition for Wind The Bobbin

Choreography för Wind The Bobbin

Comments? Questions? Suggestions?
 
C3A:     

https://www.ceder.net/def/windthebobbin.php?language=sweden&level=C3A
13-October-2019 21:01:08
Copyright © 2019 Vic Ceder.  All Rights Reserved.