Printer friendly version 
 Square Dance Resource Net  (Home)ArticlesCallers and CuersClubsEventsResourcesChoreographyMusicLyricsCeder Chest Definition BooksCeder Square Dance System  (CSDS)Square Rotation Program  (SQROT)Vic Ceder - Square Dance CallerDefinitions of square dance calls and conceptsMore square dance DefinitionsLists of square dance calls and conceptsFrequently Asked QuestionsSquare dance linksLos Olivos Honey BeesBande DéssineesChocolate BarsBeanie BabiesPokémon Trading CardsSend us feedback
Definitions of Square Dance Calls and Concepts
 
Definitions of Square Dance Calls and Concepts
 
 
 Definitions Main Page  |  FAQ  |  Ceder Chest Definition Books  |  Multilingual  |  administrator     
 Index -->  All Levels  |  Basic and Mainstream  |  Plus  |  A1  |  A2  |  C1  |  C2  |  C3A  |  C3B  |  C4  |  NOL  |  Def2 
 Definitions (Text Only) -->  Plus  |  A1  |  A2  |  C1  |  C2  |  C3A  |  C3B  |  C4  |  NOL  |  Old Calls  |  Experimentals 
 Dancing and Studying Hints  |  Tagging Calls  |  Calls with Parts  |  Shape Changing  |  Types of Distortions 
Find call: 

Wind The Bobbin [C3A]
   (Lee Kopman)
C3A:     

Språk:
  
  
  
  
  
   view (admin)

Från Columns.

#1 och #3 Peel Off och Circulate två gånger (på utsidan) medan #2 och #4 1/2 Circulate, Cast Off 3/4, Very Centers Trade, och Cast Off 3/4.

Slutar i Parallel Waves.

   
före
Wind The Bobbin
 efter
#1 & #3 Peel Off;
#2 & #4 1/2 Circulate
(dvs, alla 1/2 Zoom)
 efter
Centers Cast Off 3/4,
Slip, & Cast Off 3/4
medan Ends Circulate två gånger
(klart)

Danstips: #3 dansaren glömmer ibland att göra Peel Off och försöker då att göra Cast Off 3/4 med de andra dansarna. Försök att tänka på att börja den här rörelsen som en Peel & Trail så att Leaders i varje Box gör en Peel Off.

Alternativa definitioner:

Kommentar: Wind The Bobbin är också känt som Peel And Streak (förlegat).

Cross Wind The Bobbin [C4]: #1 och #3 Trail Off i stället för Peel Off.

Criss Cross Wind The Bobbin [C4]: #1 och #3 Trail Off medan #2 och #4 Cross Extend; Outsides Circulate två gånger medan Centers Fan Chain Thru.

CALLERLAB definition for Wind The Bobbin

Choreography för Wind The Bobbin

Comments? Questions? Suggestions?
 
C3A:     

https://www.ceder.net/def/windthebobbin.php?language=sweden&level=C3A
19-April-2024 08:30:35
Copyright © 2024 Vic Ceder.  All Rights Reserved.
full URL