Printer friendly version 
 Square Dance Resource Net  (Home)ArticlesCallers and CuersClubsEventsResourcesChoreographyMusicLyricsCeder Chest Definition BooksCeder Square Dance System  (CSDS)Square Rotation Program  (SQROT)Vic Ceder - Square Dance CallerDefinitions of square dance calls and conceptsMore square dance DefinitionsLists of square dance calls and conceptsFrequently Asked QuestionsSquare dance linksLos Olivos Honey BeesBande DéssineesChocolate BarsBeanie BabiesPokémon Trading CardsSend us feedback
Definitions of Square Dance Calls and Concepts
 
Definitions of Square Dance Calls and Concepts
 
 
 Definitions Main Page  |  FAQ  |  Ceder Chest Definition Books  |  Multilingual  |  administrator     
 Index -->  All Levels  |  Basic and Mainstream  |  Plus  |  A1  |  A2  |  C1  |  C2  |  C3A  |  C3B  |  C4  |  NOL  |  Def2 
 Definitions (Text Only) -->  Plus  |  A1  |  A2  |  C1  |  C2  |  C3A  |  C3B  |  C4  |  NOL  |  Old Calls  |  Experimentals 
 Dancing and Studying Hints  |  Tagging Calls  |  Calls with Parts  |  Shape Changing  |  Types of Distortions 
Find call: 

Grand Chain Eight [C2]
   (Gordon Hoyt 1956)
C2:     

Språk:
  
  
  
  
  
   view (admin)

Från Double Pass Thru, Eight Chain Thru, Facing Lines, eller andra tillämpliga formationer.

De som kan Right Pull By; alla (move along (= man rör sig framåt liknande Bend the Line) och) Step to a L-H (Mini-)Wave; Centers gör 1/4 Courtesy Turn med Ends genom att göra en U-Turn Back åt vänster och placera sin högra hand på ryggen på End och Bend The Line.

Från Double Pass Thru:

 
     
före
Grand Chain Eight
 efter
Centers Right Pull By
 efter
Step To A L-H Wave
 efter
Centers Courtesy
Turn the Ends 1/4
(klart)
Från Facing Lines:

 
     
före
Grand Chain Eight
 efter
Right Pull By
 efter
move along and
Step To A L-H Wave
 efter
Centers Courtesy
Turn the Ends 1/4
(klart)
Från Eight Chain Thru:

 
     
före
Grand Chain Eight
 efter
Right Pull By
 efter
move along and
Step To A L-H Wave
 efter
Centers Courtesy
Turn the Ends 1/4
(klart)

Kommentarer:
  • Från en Eight Chain Thru, är ett vanligt misstag att göra en Chain The Square [C2].
  • Courtesy Turn rörelsen (efter Right Pull By och move along) beskrivs ibland som 1/4 Out; Courtesy Turn. Vi tycker inte om den definitionen av två skäl:
    1. Belle delen är något klumpig eftersom det först är en 1/4 Out (åt höger) och sedan Courtesy Turn 1/2 (åt vänster), i stället för en mjuk Courtesy Turn (1/4).
    2. Om du går vidare till C3, kan callern calla en Left | Mirror Grand Chain Eight i vilket fall vi tror att det är lättare att komma ihåg att Step To A R-H Wave & och sedan vrider Centers alltid runt med Ends. Om i stället du skulle 1/4 Out, skulle det lätt bli förvirrande vem som vrider runt vem.
  • Ett alternativt sätt att tänka på Step To A L-H Mini-Wave & Courtesy Turn rörelsen är att göra en Left Touch 1/4 & Leads U-Turn Back (Roll twice).

Split Grand Chain Eight [C2]: De som kan Right Pull By och vänd 1/4 för att titta på de inaktiva; alla Step to a L-H Wave; Centers Courtesy Turn the Ends 1/4 för att sluta i Facing Couples (dansas som Centers  U-Turn Back åt vänster och placera höger hand på ryggen på den End som är bredvid och Bend The Line).

Split Grand Chain Eight:

 
       
före
Split Grand Chain Eight
 efter
Right Pull By
& 1/4 In
 efter
Step To A L-H Wave
  efter
Centers U-Turn
Back åt vänster
 efter
Bend The Line
(klart)

Eight By anything [C3A] (Lee Kopman 1981): Från tillämpliga formationer (som en 2 x 4 där outsides tittar på varandra). Outside 4 gör sin del av Grand Chain Eight & Roll medan Centers gör anything callet (arbetar i Center). Slutar i varierande formationer.

Se också Split [Square Thru] CONCEPT [C1].

CALLERLAB definition for Grand Chain Eight

Choreography för Grand Chain Eight

Comments? Questions? Suggestions?
 
C2:     

https://www.ceder.net/def/grandchain8.php?language=sweden
23-July-2024 13:41:10
Copyright © 2024 Vic Ceder.  All Rights Reserved.
full URL