Definitions of Square Dance Calls and Concepts
Grand Chain Eight [C2]
 
 
 Definitions Main Page  |  FAQ  |  Ceder Chest Definition Books  |  Multilingual  |  administrator     
 Index -->  All Levels  |  Basic and Mainstream  |  Plus  |  A1  |  A2  |  C1  |  C2  |  C3A  |  C3B  |  C4  |  NOL  |  Def2 
 Definitions (Text Only) -->  Plus  |  A1  |  A2  |  C1  |  C2  |  C3A  |  C3B  |  C4  |  NOL  |  Old Calls  |  Experimentals 
 Dancing and Studying Hints  |  Tagging Calls  |  Calls with Parts  |  Shape Changing  |  Types of Distortions 
Find call: 

Grand Chain Eight -- [C2]
   (Gordon Hoyt 1956)
All levels:     

Jazyk: or              All   
   view (admin)

Z formací Double Pass Thru, Eight Chain Thru, Facing Lines a dalších vhodných.

Ti, co mohou, Right Pull By; všichni Step to a L-H (Mini-)Wave (za použití tzv. move along, neboli postoupením dopředu, v případě potřeby do oblouku); Centers Courtesy Turn s Ends 1/4; provedení je jako Left-face U-Turn Back, přiložení pravé ruky na záda druhého tanečníka a pak Bend The Line.

Z Double Pass Thru:
 

     
před
Grand Chain Eight
 po
Centers Right Pull By
 po
Step To A L-H Wave
 po
Centers Courtesy
Turn the Ends 1/4
(hotovo)

Z Facing Lines:
 

     
před
Grand Chain Eight
 po
Right Pull By
 po
move along and
Step To A L-H Wave
 po
Centers Courtesy
Turn the Ends 1/4
(hotovo)

Z Eight Chain Thru:
 

     
před
Grand Chain Eight
 po
Right Pull By
 po
move along and
Step To A L-H Wave
 po
Centers Courtesy
Turn the Ends 1/4
(hotovo)

Poznámky:

  • Z formace Eight Chain Thru je běžná chyba provedení Chain The Square [C2].
  • Pohyb Courtesy Turn (po Right Pull By a move along) je občas popisován jako 1/4 Out; Courtesy Turn. Nemáme tuto definici rádi ze dvou důvodů:
    1. Provedení pro Belle je divné, protože nejprve má udělat 1/4 Out (doprava) a pak Courtesy Turn (doleva) 1/2, místo plynulého Courtesy Turn (1/4).
    2. Pokud postoupíte na C3, caller může říct Left | Mirror Grand Chain Eight, v kterémžto případě si myslíme, že je jednodušší pamatovat si Step To A R-H Wave & pak Centers vždy točí Ends. Pokud místo toho uděláte 1/4 Out, může být velmi těžké přijít na to, kdo koho točí.
  • Alternativně můžete o Step To A L-H Mini-Wave & Courtesy Turn přemýšlet jako o Left Touch 1/4 & Leads U-Turn Back (Roll 2x).

Split Grand Chain Eight [C2]: Kod může Right Pull By a otočka o 1/4 směrem k neaktivním; všihcni Step to a L-H Wave; Centers Courtesy Turn the Ends 1/4 a skončí ve facing Couples (tancováno jako Centers Left-face U-Turn Back, dát pravou ruku kolem pasu vedlejšího tanečníka a Bend The Line).

Split Grand Chain Eight:
 

       
před
Split Grand Chain Eight
 po
Right Pull By
& 1/4 In
 po
Step To A L-H Wave
  po
Centers Left-face
U-Turn Back
 po
Bend The Line
(hotovo)

Eight By anything [C3A] (Lee Kopman 1981): Z vhodných formací (jako třeba 2 x 4 s outsides koukajícími na sebe). Outside 4 dělají svoji část Grand Chain Eight & Roll, Centers provedou figuru anything (pracují spolu uprostřed). Končí v různých formacích.

Viz také Split [Square Thru] CONCEPT [C1].

CALLERLAB definition for Grand Chain Eight

Choreography for Grand Chain Eight

Comments? Questions? Suggestions?Page translated by David Tesař.

 
All levels:     

https://www.ceder.net/def/grandchain8.php?level=master&language=czech
22-October-2019 09:25:22
Copyright © 2019 Vic Ceder.  All Rights Reserved.