Definitions of Square Dance Calls and Concepts
Chain The Square [C2]
 
 
 Definitions Main Page  |  FAQ  |  Ceder Chest Definition Books  |  Multilingual  |  administrator     
 Index -->  All Levels  |  Basic and Mainstream  |  Plus  |  A1  |  A2  |  C1  |  C2  |  C3A  |  C3B  |  C4  |  NOL  |  Def2 
 Definitions (Text Only) -->  Plus  |  A1  |  A2  |  C1  |  C2  |  C3A  |  C3B  |  C4  |  NOL  |  Old Calls  |  Experimentals 
 Dancing and Studying Hints  |  Tagging Calls  |  Calls with Parts  |  Shape Changing  |  Types of Distortions 
Find call: 

Chain The Square -- [C2]
   (Dick Bayer)
C2:     

Språk: or              All   
   view (admin)

Från en Eight Chain Thru (eller Parallel R-H Waves).

Right Pull By; Outsides Courtesy Turn och Veer Left medan Centers Step To A L-H Wave, Very Centers U-Turn Back åt vänster (och placerar höger hand på ryggen på den End som är bredvid), Courtesy Turn och As Couples Extend.

Sluta i Parallel R-H Two-Faced Lines.

före
Chain The Square
 
     
efter
Right Pull By &
Centers Step to L-H Wave
  efter
Very Centers
U-Turn Back åt vänster
 efter
alla gör en Courtesy Turn
 efter
As Couples Extend
(klart)

Kommentarer:

  • Courtesy Turn rörelsen för de nya Centers (efter Right Pull By) beskrivs ibland som 1/4 Out; Courtesy Turn & 1/4 more. Vi tycker inte om den definitionen av 2 skäl:
  • De ursprungliga Outside Belle delen är något klumpig därför att det först är 1/4 Out (åt höger) och sedan Courtesy Turn (åt vänster) 3/4, i stället för en mjuk 180° Courtesy Turn.
  • Om du går vidare till C3, kan callern calla en Left Chain The Square där vi anser det lättare att komma ihåg Centers Step To A R-H Wave & och sedan Very Centers alltid vänder på Ends. Om du istället skulle 1/4 Out, blir du lätt osäker på vem som vänder på vem.

Tips:

  • Efter Centers Step To A Wave, är det alltid Centers på din Wave som tar Ends tillbaka till där Ends kom från.

CALLERLAB definition for Chain the Square

Choreography för Chain The Square

Comments? Questions? Suggestions?
 
C2:     

https://www.ceder.net/def/chainthesquare.php?language=sweden
19-August-2019 13:03:49
Copyright © Vic Ceder.  All Rights Reserved.