Printer friendly version 
 Square Dance Resource Net  (Home)ArticlesCallers and CuersClubsEventsResourcesChoreographyMusicLyricsCeder Chest Definition BooksCeder Square Dance System  (CSDS)Square Rotation Program  (SQROT)Vic Ceder - Square Dance CallerDefinitions of square dance calls and conceptsMore square dance DefinitionsLists of square dance calls and conceptsFrequently Asked QuestionsSquare dance linksLos Olivos Honey BeesBande DéssineesChocolate BarsBeanie BabiesPokémon Trading CardsSend us feedback
Definitions of Square Dance Calls and Concepts
 
Definitions of Square Dance Calls and Concepts
 
 
 Definitions Main Page  |  FAQ  |  Ceder Chest Definition Books  |  Multilingual  |  administrator     
 Index -->  All Levels  |  Basic and Mainstream  |  Plus  |  A1  |  A2  |  C1  |  C2  |  C3A  |  C3B  |  C4  |  NOL  |  Def2 
 Definitions (Text Only) -->  Plus  |  A1  |  A2  |  C1  |  C2  |  C3A  |  C3B  |  C4  |  NOL  |  Old Calls  |  Experimentals 
 Dancing and Studying Hints  |  Tagging Calls  |  Calls with Parts  |  Shape Changing  |  Types of Distortions 
Find call: 

Checkpoint {anything} By {anything} [C2]
   (Lee Kopman 1982)
C2:     

Språk:
  
  
  
  
  
  
   view (admin)

Från en 1 x 8, Point-to-Point Diamonds, eller vilken som helst annan tillämplig formation där det finns Centers på varje sida.

Varje sidas Centers arbetar tillsammans, runt Very Center dansarna, för att göra det första anything callet (och slutar om möjligt nära kortaxeln på startformationen; sekommentar nedan); De återstående Outsides (2 eller 4 dansare) går in mot mitten (utan att ändra ansiktsriktning) och arbetar med de ursprungliga dansarna närmast mitten för att göra det andra anything callet.

I följande möjliga startformationer för Checkpoint,
 
Tar dansarna det första anything callet, och
Tar dansarna tar det det andra anything callet.

Kommentar: Om det första anything callet slutar i en 2 x 2, måste de dansare som gör callet sluta nära kortaxeln på startformationen. De följande diagrammen visar slutformationen efter det första anything callet när det första anything callet slutar i en 2 x 2.

 
Om du börjar här...   eller här...

och det första anything callet slutar i en 2 x 2, då

 
måste du sluta här
efter det första anything callet.
  Du får inte sluta här
eftersom du är på
startformationens långaxel.
 
Om du börjar här...   eller här...

och det första anything callet slutar i en 2 x 2, då

 
måste du sluta här
efter det första anything callet.
  Du får inte sluta här
eftersom du är på
startformationens långaxel.

Tips: De som gör det andra anything callet bör vänta tills de som gör det första anything callet har kommit ur vägen.

Checkpoint Touch 1/4 By Flip The Diamond:

 
   
före
Checkpoint Touch 1/4
By Flip The Diamond
 efter
Touch 1/4
 efter
Flip The Diamond
(klart)
Checkpoint Recycle By Turn & Deal:

 
   
före
Checkpoint Recycle
By Turn & Deal
 efter
Recycle
 efter
Turn & Deal
(klart)
Checkpoint Single Wheel By Grand 1/4 Thru:

 
   
före
Checkpoint Single Wheel
By Grand 1/4 Thru
 efter
Single Wheel
 efter
Grand 1/4 Thru
(klart)
Checkpoint Trail Off By Dixie Style To A Wave:

 
   
före
Checkpoint Trail Off
By Dixie Style To A Wave
 efter
Trail Off
 efter
Dixie Style To A Wave
(klart)
Checkpoint Walk & Dodge By Explode The Wave:

 
   
före
Checkpoint Walk & Dodge
By Explode The Wave
 efter
Walk & Dodge
 efter
Explode The Wave
(klart)

Reverse Checkpoint anything By anything [C3B] (Vic Ceder 1985): Från tillämpliga formationer. Center 4 gör det första anything callet och de resulterande Ends (på dessa Center 4) rör sig bort från Center på uppställningen utan att ändra sin ansiktsriktning (dvs, Stable). De andra dansarna (ursprungliga Outsides) arbetar runt Very Centers för att göra det andra anything callet och slutar så nära som möjligt till de positioner som lämnats av resulterande Ends på Center 4.

Se också Prefer CONCEPT för en variant på Checkpoint.

CALLERLAB definition for Checkpoint (Anything) by (Anything)

Choreography för Checkpoint anything By anything

Comments? Questions? Suggestions?
 
C2:     

https://www.ceder.net/def/checkpoint.php?language=sweden&level=C2
25-May-2024 16:24:53
Copyright © 2024 Vic Ceder.  All Rights Reserved.
full URL