Definitions of Square Dance Calls and Concepts
Breaker {anything} [C3A]
 
 
 Definitions Main Page  |  FAQ  |  Ceder Chest Definition Books  |  Multilingual  |  administrator     
 Index -->  All Levels  |  Basic and Mainstream  |  Plus  |  A1  |  A2  |  C1  |  C2  |  C3A  |  C3B  |  C4  |  NOL  |  Def2 
 Definitions (Text Only) -->  Plus  |  A1  |  A2  |  C1  |  C2  |  C3A  |  C3B  |  C4  |  NOL  |  Old Calls  |  Experimentals 
 Dancing and Studying Hints  |  Tagging Calls  |  Calls with Parts  |  Shape Changing  |  Types of Distortions 
Find call: 

Breaker anything -- [C3A]
   (Lee Kopman 1976)
C3A:     

Språk: or              All   
   view (admin)

Från Columns, Magic Columns, eller tillämpliga T-Bone 2 x 4.

Ends Cast Off 3/4 medan Centers Box Counter Rotate 1/4 och 1/2 Box Circulate; Center Line gör anything callet (om anything callet är en siffra som 1, 2 eller 3, Cast Off så många kvartar) medan de andra går upp (Phantom Hourglass Circulate).

Slutar vanligen i Parallel Lines, Twin Diamonds, eller ett Hourglass beroende på anything callet.

Breaker Mix:
 

före
Breaker Mix
 
   
efter
Outsides Cast Off 3/4
medan Centers Box Counter Rotate 1/4
och 1/2 Box Circulate
 efter
de som är i Outside Diamond 'går upp'.
Denna position är Breaker Nothing
De som är i Center Line måste nu göra
anything callet.
 efter
Centers Mix
(klart)

Kommentarer:

  • Efter den första delen måste outside dansarna ( , , , i figurerna ovan) komma ihåg att gå upp (för att bli ends på lines eller points på diamonds) och inte bli inblandade i anything callet.
  • Breaker 3, den vanligaste användningen, känns ganska lika en Linear Action eller Tally-Ho.

CALLERLAB definition for Breaker Anything

Choreography för Breaker anything

Comments? Questions? Suggestions?Page translated by Lars-Erik Morell.

 
C3A:     

https://www.ceder.net/def/breaker.php?language=sweden&level=C3A
20-October-2019 22:24:41
Copyright © 2019 Vic Ceder.  All Rights Reserved.