Definitions of Square Dance Calls and Concepts
Catch {anything} {n} [C3A]
 
 
 Definitions Main Page  |  FAQ  |  Ceder Chest Definition Books  |  Multilingual  |  administrator     
 Index -->  All Levels  |  Basic and Mainstream  |  Plus  |  A1  |  A2  |  C1  |  C2  |  C3A  |  C3B  |  C4  |  NOL  |  Def2 
 Definitions (Text Only) -->  Plus  |  A1  |  A2  |  C1  |  C2  |  C3A  |  C3B  |  C4  |  NOL  |  Old Calls  |  Experimentals 
 Dancing and Studying Hints  |  Tagging Calls  |  Calls with Parts  |  Shape Changing  |  Types of Distortions 
Find call: 

Catch anything {n} -- [C3A]
   (Johnny Preston 1981)
C3A:     

Språk: or              All   
   view (admin)

Från tillämpliga formationer.

Square Thru n To A Wave; gör anything callet; Step & Fold.

Slutar i varierande formationer.

Kommentarer:

 • Anything callet kan vara ett 8-dansare call.
 • Om anything callet är 'Lock' gör en Lockit; om anything callet är 'Top' gör en Fan The Top.
 • Det är vår åsikt att en caller alltid bör använda det fullständiga namnet på anything callet: en dansare som lärt sig Catch anything n men aldrig råkat ut för Catch Top n kan inte nödvändigtvis veta att  'Top' refererar till en Fan the Top (i motsats till Spin The Top, Relay The Top, Tag The Top, eller något annat call).
 • Anything callet kan sluta i en Diamond. I så fall, gör en Step & Fold från en Diamond: Centers 1/2 Press Ahead medan Points Fold för att sluta i en T-Bone 2 x 2.

Catch Switch To A Diamond 3:
 

     
före
Catch Switch To A Diamond 3
 efter
Square Thru 3 To A Wave
 efter
Switch To A Diamond
 efter
Step & Fold
(klart)

Split Catch anything n [C3A]: Split Square Thru n To A Wave; gör anything callet; Step & Fold.

JÄMFÖR FÖLJANDE:

 • Catch Motivate 3: Detta är en Catch anything 3 där anything callet är Motivate.

  Från Eight Chain Thru: Square Thru på den tredje handen, gör en full Motivate och sedan Step & Fold.

 • Catch 3 Motivate: Detta är en anything Motivate där anything callet är Catch 3.

  Från Facing Lines: gör en full Catch 3 och sedan Finish en Motivate (dvs, ta bort den första Circulate).

JÄMFÖR FÖLJANDE:

 • Once Removed Catch Mix 3: Från Facing Lines eller Double Pass Thru: arbeta Once Removed, gör callet Catch Mix 3.
 • Catch Once Removed Mix 3: Från Facing Lines: Callet är Catch anything 3 där anything callet är Once Removed Mix. Varje sida Square Thru, men på den tredje handen gör alla en Once Removed Mix, sedan på varje sida Step & Fold.

CALLERLAB definition for Catch 1, 2, 3, 4
CALLERLAB definition for Catch Anything [n]

Choreography för Catch anything {n}

Comments? Questions? Suggestions?
 
C3A:     

https://www.ceder.net/def/catchanything.php?language=sweden&level=C3A
14-October-2019 22:48:19
Copyright © 2019 Vic Ceder.  All Rights Reserved.