Printer friendly version 
 Square Dance Resource Net  (Home)ArticlesCallers and CuersClubsEventsResourcesChoreographyMusicLyricsCeder Chest Definition BooksCeder Square Dance System  (CSDS)Square Rotation Program  (SQROT)Vic Ceder - Square Dance CallerDefinitions of square dance calls and conceptsMore square dance DefinitionsLists of square dance calls and conceptsFrequently Asked QuestionsSquare dance linksLos Olivos Honey BeesBande DéssineesChocolate BarsBeanie BabiesPokémon Trading CardsSend us feedback
Definitions of Square Dance Calls and Concepts
 
Definitions of Square Dance Calls and Concepts
 
 
 Definitions Main Page  |  FAQ  |  Ceder Chest Definition Books  |  Multilingual  |  administrator     
 Index -->  All Levels  |  Basic and Mainstream  |  Plus  |  A1  |  A2  |  C1  |  C2  |  C3A  |  C3B  |  C4  |  NOL  |  Def2 
 Definitions (Text Only) -->  Plus  |  A1  |  A2  |  C1  |  C2  |  C3A  |  C3B  |  C4  |  NOL  |  Old Calls  |  Experimentals 
 Dancing and Studying Hints  |  Tagging Calls  |  Calls with Parts  |  Shape Changing  |  Types of Distortions 
Find call: 

Central Concept [C3A]
   (Bill Heimann)
C3A:     

Språk:
  
  
  
  
  
   view (admin)

Gör Centers del av anything callet.

Om startformationen är en 2 x 4 och om Centers del av anything callet kan göras från antingen en 1 x 4 eller en 2 x 2 (t.ex, Counter eller Detour), arbeta då i en 2 x 2. För detta fall bör callern specificera i vilken uppställning dansarna skall göra callet (t.ex, Each Wave do a Central Counter).


 
   
före
Central Spin The Windmill
 efter
Swing-Slip
 efter
Cast Off 3/4
(klart)
Central Ease Off:

 
 
före
Central Ease Off
 efter
Split Circulate & 1/4 In
(klart)

Här är en ofullständig lista på call som kan göras Central på C3B:

Choice Counter Cross Counter
Cross Ramble Delight | Dilemma Detour
Dodge anything Ease Off Explode The Diamond
Fan Chain Thru Hocus Pocus Horseshoe Turn
Interlocked Counter Interlocked Little Interlocked Little More
Interlocked Rally Interlocked Ramble Little
Little More Load The Boat Ramble
Rally Regroup Relocate
Scramble Spin The Windmill Stampede
Team Up Trip The Set TurnStyle

Notera att listan ovan bara inkluderar call där Centers förblir Centers under hela callet. Till exempel, på call som Sets In Motion eller Strut Right | Left, slutar inte Centers som Center 4 dansare. På dessa call är det normalt några outside dansare som skulle sluta som  Centers. Sålunda, vid Central versionen av dessa call, eftersom det inte involverar några outside dansare är det tvetydigt var dansarna slutar. Lämnar de plats för Phantoms?

Choreography för Central Concept

Comments? Questions? Suggestions?
 
C3A:     

https://www.ceder.net/def/central.php?language=sweden&level=C3A
28-May-2024 06:33:22
Copyright © 2024 Vic Ceder.  All Rights Reserved.
full URL