Definitions of Square Dance Calls and Concepts
Counter [C2]
 
 
 Definitions Main Page  |  FAQ  |  Ceder Chest Definition Books  |  Multilingual  |  administrator     
 Index -->  All Levels  |  Basic and Mainstream  |  Plus  |  A1  |  A2  |  C1  |  C2  |  C3A  |  C3B  |  C4  |  NOL  |  Def2 
 Definitions (Text Only) -->  Plus  |  A1  |  A2  |  C1  |  C2  |  C3A  |  C3B  |  C4  |  NOL  |  Old Calls  |  Experimentals 
 Dancing and Studying Hints  |  Tagging Calls  |  Calls with Parts  |  Shape Changing  |  Types of Distortions 
Find call: 

Counter -- [C2]
   (Lee Kopman)
C2:     

Språk: or              All   
   view (admin)

Från en 3/4 Tag eller andra tillämpliga formationer.

Centers Cast Off 3/4 och Counter Rotate 1/4 medan Outsides Cast Back, Touch 1/2 och Step & Fold.

En R-H 3/4 Tag slutar i Parallel L-H Waves;
en L-H 3/4 Tag slutar i Parallel L-H Two-Faced Lines.

Kommentarer:

  • Outsides använder alltid höger hand för Touch 1/2 såvida inte callet föregås av ordet Left eller Mirror.
  • Om Centers börjar i en Two-Faced Line, är Cast Off 3/4 en 'Push Cast' och Counter Rotate 1/4 är en Pass In. Om Centers börjar i en Mini-Wave Box, är Counter Rotate 1/4 en Lockit.

Från en 3/4 Tag:
 

   
före
Counter
 efter
Centers Cast Off 3/4
medan Outsides Cast Back &
Touch 1/2
 efter
Centers Counter Rotate 1/4
medan Outsides Step & Fold
(klart)

Från en 3/4 Box:
 

   
före
Counter
 efter
Centers Cast Off 3/4
medan Outsides Cast Back &
Touch 1/2
 efter
Centers Counter Rotate 1/4
medan Outsides Step & Fold
(klart)

Från en ovanlig uppställning:
 

   
före
Counter
 efter
Centers Cast Off 3/4
medan Outsides Cast Back &
Touch 1/2
 efter
Centers Counter Rotate 1/4
medan Outsides Step & Fold
(klart)

Scoot & Counter [C2] (Lee Kopman): Från en 1/4 Tag. Scoot Back; Counter. En R-H 1/4 Tag slutar i Parallel L-H Waves; en L-H 1/4 Tag slutar i Parallel L-H Two-Faced Lines eller Parallel R-H Waves, beroende på callern. Enligt vår åsikt, när Scoot & Counter callas från en L-H 1/4 Tag, borde det vara klokt av callern att tala om för outsides med vilken hand de skall göra Touch 1/2 eftersom det finns olika åsikter huruvida det alltid är höger hand (vår åsikt) eller om outsides använder samma hand som de gjorde Scoot Back med.

Cross Counter [C3A] (Ross Howell 1974): Från en 3/4 Tag eller andra tillämpliga formationer. Centers Trade The Wave, Cast Off 3/4 och Counter Rotate 1/4 medan Outsides Cross Cast Back, Touch 1/2 och Step & Fold. En R-H 3/4 Tag slutar i Parallel L-H Two-Faced Lines; en L-H 3/4 Tag slutar i Parallel L-H Waves. Cross Counter är ett 3-delars call.

Interlocked Counter [C3B]: Från en 3/4 Line, 3/4 Tag, eller andra tillämpliga formationer. Outsides Counter (Cast Back, Touch 1/2, och Step & Fold) medan Centers Once Removed Cast Off 3/4 och (normal) Counter Rotate 1/4. A R-H 3/4 Line ends in Parallel L-H Waves; a L-H 3/4 Line ends in Parallel L-H Two-Faced Lines.

CALLERLAB definition for Counter
CALLERLAB definition for Scoot and Counter
CALLERLAB definition for Left Scoot and Counter

Choreography för Counter

Comments? Questions? Suggestions?
 
C2:     

https://www.ceder.net/def/counter.php?language=sweden
23-October-2019 23:19:59
Copyright © 2019 Vic Ceder.  All Rights Reserved.