Definitions of Square Dance Calls and Concepts
Interlocked Rally [C3B]
 
 
 Definitions Main Page  |  FAQ  |  Ceder Chest Definition Books  |  Multilingual  |  administrator     
 Index -->  All Levels  |  Basic and Mainstream  |  Plus  |  A1  |  A2  |  C1  |  C2  |  C3A  |  C3B  |  C4  |  NOL  |  Def2 
 Definitions (Text Only) -->  Plus  |  A1  |  A2  |  C1  |  C2  |  C3A  |  C3B  |  C4  |  NOL  |  Old Calls  |  Experimentals 
 Dancing and Studying Hints  |  Tagging Calls  |  Calls with Parts  |  Shape Changing  |  Types of Distortions 
Find call: 

Interlocked Rally -- [C3B]
   (upphovsman okänd)
C3B:     

Språk: or              All   
   view (admin)

Från en generaliserad 1/4 Line eller andra tillämpliga formationer.

Outsides Rally medan Centers Step And Cross Fold (Interlocked Little) och Peel & Trail.

En generaliserad 1/4 Line slutar i en Tidal Line. Detta är ett 2-delars call för Centers.

   
före
Interlocked Rally
 efter
Centers Step And Cross Fold
medan Ends 1/4 Right & Counter Rotate 1/4
(efter Interlocked Little)
 efter
Centers Peel & Trail
medan Ends Inward (Right) Roll To A Wave
(klart)

Kommentarer:

  • Interlocked Scoot & Rally [C3B] gör Outsides 1/4 mot handfattningen såvida inget annat sägs.
  • Historiskt, har caller callat Interlocked Rally från Twin Diamonds, i vilket fall Outsides förväntades 'go As You Are' (dvs, uteslut 1/4 Right). Denna användning ses typiskt med ogillande idag. Det är vår åsikt att callern explicit skall säga något som 'Outsides go As You Are' eller 'Centers Start A' så att Outsides inte börjar med en 1/4 Right.

Interlocked Rally But anything [C3B]: Centers Replace the Peel & Trail med anything callet.

Se också Rally [C3A].

Choreography för Interlocked Rally

Comments? Questions? Suggestions?
 
C3B:     

https://www.ceder.net/def/interlockedrally.php?language=sweden
18-July-2019 06:40:10
Copyright © Vic Ceder.  All Rights Reserved.