Printer friendly version 
 Square Dance Resource Net  (Home)ArticlesCallers and CuersClubsEventsResourcesChoreographyMusicLyricsCeder Chest Definition BooksCeder Square Dance System  (CSDS)Square Rotation Program  (SQROT)Vic Ceder - Square Dance CallerDefinitions of square dance calls and conceptsMore square dance DefinitionsLists of square dance calls and conceptsFrequently Asked QuestionsSquare dance linksLos Olivos Honey BeesBande DéssineesChocolate BarsBeanie BabiesPokémon Trading CardsSend us feedback
Definitions of Square Dance Calls and Concepts
 
Definitions of Square Dance Calls and Concepts
 
 
 Definitions Main Page  |  FAQ  |  Ceder Chest Definition Books  |  Multilingual  |  administrator     
 Index -->  All Levels  |  Basic and Mainstream  |  Plus  |  A1  |  A2  |  C1  |  C2  |  C3A  |  C3B  |  C4  |  NOL  |  Def2 
 Definitions (Text Only) -->  Plus  |  A1  |  A2  |  C1  |  C2  |  C3A  |  C3B  |  C4  |  NOL  |  Old Calls  |  Experimentals 
 Dancing and Studying Hints  |  Tagging Calls  |  Calls with Parts  |  Shape Changing  |  Types of Distortions 
Find call: 

Strut Right | Left (And Right | Left) [C3B]
   (Lee Kopman 1977)
C3B:     

Språk:
  
  
  
  
  
   view (admin)

Från en Double Pass Thru eller en R-H 1/4 Tag.

Centers Pass Thru, Right | Left Turn To A Line och Spread för att bli #1 (Very End) och #3 i en Tidal Line medan de andra Step Ahead och Veer Right | Left för att bli #2 och #4 i en Tidal Line.

 
före
Strut Right
 efter

Kommentarer:
  • Om två riktningar ges, så skall de ursprungliga Centers ta den första riktningen och ursprungliga Outsides ta den andra riktningen. Om bara en riktning ges så tar alla den riktningen.
  • Centers passerar alltid med höger axel även om callet är Strut Left. Callern bör säga Left Strut Right|Left om det är en passering med vänster axel som önskas.
  • Om din givna riktning är Right, så måste du sluta som en Beau (dvs., du vill sluta som om du vore i en Right-hand Tidal Wave); På samma sätt, om din givna riktning är Left, så måste du sluta som en Belle.

Tips: De ursprungliga Outsides bör inte röra sig förrän Centers nästan har gjort färdigt sin del av callet, så att det finns tillräckligt med utrymme för Outsides att utföra sin del.

Single Strut Right | Left (And Right | Left) [C3B] (Lee Kopman 1977): Från en Single Double Pass Thru, en Single R-H 1/4 Tag eller andra tillämpliga formationer. Centers Pass Thru, Single Right|Left Turn To A Line och Spread medan de andra Step Ahead och Single Veer Right|Left. Slutar vanligen i en Wave eller Line.

 
före
Single Strut Right And Left
 efter

Choreography för Strut Right | Left (And Right | Left)

Comments? Questions? Suggestions?
 
C3B:     

https://www.ceder.net/def/strut.php?language=sweden
15-July-2024 14:27:47
Copyright © 2024 Vic Ceder.  All Rights Reserved.
full URL