Printer friendly version 
 Square Dance Resource Net  (Home)ArticlesCallers and CuersClubsEventsResourcesChoreographyMusicLyricsCeder Chest Definition BooksCeder Square Dance System  (CSDS)Square Rotation Program  (SQROT)Vic Ceder - Square Dance CallerDefinitions of square dance calls and conceptsMore square dance DefinitionsLists of square dance calls and conceptsFrequently Asked QuestionsSquare dance linksLos Olivos Honey BeesBande DéssineesChocolate BarsBeanie BabiesPokémon Trading CardsSend us feedback
Definitions of Square Dance Calls and Concepts
 
Definitions of Square Dance Calls and Concepts
 
 
 Definitions Main Page  |  FAQ  |  Ceder Chest Definition Books  |  Multilingual  |  administrator     
 Index -->  All Levels  |  Basic and Mainstream  |  Plus  |  A1  |  A2  |  C1  |  C2  |  C3A  |  C3B  |  C4  |  NOL  |  Def2 
 Definitions (Text Only) -->  Plus  |  A1  |  A2  |  C1  |  C2  |  C3A  |  C3B  |  C4  |  NOL  |  Old Calls  |  Experimentals 
 Dancing and Studying Hints  |  Tagging Calls  |  Calls with Parts  |  Shape Changing  |  Types of Distortions 
Find call: 

Zing [C1]
   (Jim Davis 1981)
C1:     

Språk:
  
  
  
  
  
  
   view (admin)

Från en tillämplig 2 x 2.

Leaders, som en rörelse, 1/4 Out och Run medan Trailers Box Circulate och 1/4 In.

Ett icke-T-Bone slutar i Facing Couples.

 
före
Zing
 efter
 
före
Zing
 efter

Kommentarer:
  • När det callas från Parallel Lines|Waves, var noga med att arbeta i varje Box.
  • Kom ihåg att 1/4 Out & 1/4 är relativt mitten på din Box, inte mitten på hela uppställningen.

#{n} Zing {m} [C4]: Från Columns. Den n-te dansaren i sin Column 1/4 Out & Run förbi m dansare medan de dansare som det görs Run runt Circulate & 1/4 In.

 
före
#1 Zing 2
 efter

Pitch direction | anything [C4] (Lee Kopman 1977): Från ett generaliserat Tandem. Leaders, som en rörelse, 1/4 Right och Run medan Trailers Circulate (Press Ahead) och 1/4 mot den givna direction eller gör anything callet.

 
före
Pitch Left
 efter

Zing-A-Ling [obsolete] (Lee Kopman 1981): Från en tillämplig 2 x 2. Leaders Zing medan Trailers Run & Roll. En Mini-Wave Box slutar i Facing Couples.

Zing Roll Circulate [obsolete] (Norm Poisson 1982): Från Parallel Lines där Ends är i Tandem. Out-Facing End Zing medan de andra i sin Line, gör en Flip mot den positionen (som i In|Out Roll Circulate [A2]). Slutar i en T-Bone uppställning.

CALLERLAB definition for Zing

Choreography för Zing

Comments? Questions? Suggestions?
 
C1:     

https://www.ceder.net/def/zing.php?language=sweden
16-June-2024 01:47:31
Copyright © 2024 Vic Ceder.  All Rights Reserved.
full URL