Definitions of Square Dance Calls and Concepts
Zing [C1]
 
 
 Definitions Main Page  |  FAQ  |  Ceder Chest Definition Books  |  Multilingual  |  administrator     
 Index -->  All Levels  |  Basic and Mainstream  |  Plus  |  A1  |  A2  |  C1  |  C2  |  C3A  |  C3B  |  C4  |  NOL  |  Def2 
 Definitions (Text Only) -->  Plus  |  A1  |  A2  |  C1  |  C2  |  C3A  |  C3B  |  C4  |  NOL  |  Old Calls  |  Experimentals 
 Dancing and Studying Hints  |  Tagging Calls  |  Calls with Parts  |  Shape Changing  |  Types of Distortions 
Find call: 

Zing -- [C1]
   (Jim Davis 1981)
C1:     

Språk: or                 All   
   view (admin)

Från en tillämplig 2 x 2.

Leaders, som en rörelse, 1/4 Out och Run medan Trailers Box Circulate och 1/4 In.

Ett icke-T-Bone slutar i Facing Couples.

 
före
Zing
 efter

 
före
Zing
 efter

Kommentarer:

  • När det callas från Parallel Lines|Waves, var noga med att arbeta i varje Box.
  • Kom ihåg att 1/4 Out & 1/4 är relativt mitten på din Box, inte mitten på hela uppställningen.

#{n} Zing {m} [C4]: Från Columns. Den n-te dansaren i sin Column 1/4 Out & Run förbi m dansare medan de dansare som det görs Run runt Circulate & 1/4 In.

 
före
#1 Zing 2
 efter

Pitch direction | anything [C4] (Lee Kopman 1977): Från ett generaliserat Tandem. Leaders, som en rörelse, 1/4 Right och Run medan Trailers Circulate (Press Ahead) och 1/4 mot den givna direction eller gör anything callet.

 
före
Pitch Left
 efter

Zing-A-Ling [obsolete] (Lee Kopman 1981): Från en tillämplig 2 x 2. Leaders Zing medan Trailers Run & Roll. En Mini-Wave Box slutar i Facing Couples.

Zing Roll Circulate [obsolete] (Norm Poisson 1982): Från Parallel Lines där Ends är i Tandem. Out-Facing End Zing medan de andra i sin Line, gör en Flip mot den positionen (som i In|Out Roll Circulate [A2]). Slutar i en T-Bone uppställning.

CALLERLAB definition for Zing

Choreography för Zing

Comments? Questions? Suggestions?
 
C1:     

https://www.ceder.net/def/zing.php?language=sweden
16-October-2019 21:53:34
Copyright © 2019 Vic Ceder.  All Rights Reserved.