Definitions of Square Dance Calls and Concepts
Exchange The Box [C3A]
 
 
 Definitions Main Page  |  FAQ  |  Ceder Chest Definition Books  |  Multilingual  |  administrator     
 Index -->  All Levels  |  Basic and Mainstream  |  Plus  |  A1  |  A2  |  C1  |  C2  |  C3A  |  C3B  |  C4  |  NOL  |  Def2 
 Definitions (Text Only) -->  Plus  |  A1  |  A2  |  C1  |  C2  |  C3A  |  C3B  |  C4  |  NOL  |  Old Calls  |  Experimentals 
 Dancing and Studying Hints  |  Tagging Calls  |  Calls with Parts  |  Shape Changing  |  Types of Distortions 
Find call: 

Exchange The Box -- [C3A]
   (upphovsman okänd)
C3A:     

Språk: or              All   
   view (admin)

Från en 2 x 4.

Gör totalt fyra Split Circulate, utom att när du blir en In-facing Center gör du nästa Circulate till din diagonalt motsatta position (korsa över till den andra boxen). Exchange The Box kan fraktionaliseras i fjärdedelar.

Trafikmönstret är sådant att när du korsar över till den andra boxen, måste du hålla dig på utsidan av de som fortfarande är i sin ursprungliga Box. In-facing Centers leder denna Exchange och vanligen kan alla i deras Box följa efter.

Från Parallel Waves (In-Facing Centers leder):
 

före
Exchange The Box
 
     
vänster Box
efter 1/4
  vänster Box
efter 1/2
  vänster Box
efter 3/4
 efter

Från Columns (In-Facing Centers leder):
 

före
Exchange The Box
 
     
övre Box
efter 1/4
  övre Box
efter 1/2
  övre Box
efter 3/4
 efter

Danstips: De som leder Exchange bör hålla upp handen för att identifiera sig själva så att de andra dansarna i deras  Box kan följa dem.

Se också Exchange The Triangle [C3A].

CALLERLAB definition for Exchange The Box

Choreography för Exchange The Box

Comments? Questions? Suggestions?
 
C3A:     

https://www.ceder.net/def/exchangethebox.php?language=sweden&level=C3A
20-October-2019 22:44:16
Copyright © 2019 Vic Ceder.  All Rights Reserved.