Definitions of Square Dance Calls and Concepts
Split Phantom Columns | Lines | Waves Concept [C3A]
 
 
 Definitions Main Page  |  FAQ  |  Ceder Chest Definition Books  |  Multilingual  |  administrator     
 Index -->  All Levels  |  Basic and Mainstream  |  Plus  |  A1  |  A2  |  C1  |  C2  |  C3A  |  C3B  |  C4  |  NOL  |  Def2 
 Definitions (Text Only) -->  Plus  |  A1  |  A2  |  C1  |  C2  |  C3A  |  C3B  |  C4  |  NOL  |  Old Calls  |  Experimentals 
 Dancing and Studying Hints  |  Tagging Calls  |  Calls with Parts  |  Shape Changing  |  Types of Distortions 
Find call: 

Split Phantom Columns | Lines | Waves Concept -- [C3A]
   (Keith Gulley 1977)
C3A:     

Språk: or              All   
   view (admin)

Från en 4 x 4 Matris, visualiserad som 4 Columns | Lines | Waves bredvid varandra.

Dela en 4 x 4 Matris i två uppsättningar av Columns | Lines | Waves bredvid varandra och arbeta i den resulterande 2 x 4 Matrisen på varje sida.

   
Arbeta med de här positionerna för
Split Phantom Columns
 före
Split Phantom Columns
Triple Cross
 efter

   
Arbeta med de här positionerna för
Split Phantom Lines | Waves
 före
Split Phantom Waves
In Roll Circulate
 efter

Kommentarer:

  • Om det givna callet kräver att du vet ansiktsriktningen på en Phantom, titta på dennas opposite i Split Phantom Columns | Lines | Waves formationen. Förhoppningsvis så finns det en riktig dansare i denna position, i vilket fall så tittar då din Phantom i motsatt riktning mot den dansaren. Detta är känt som Assume Symmetry (antag symmetri). En del caller anser att du alltid skall göra det; andra caller anser att du aldrig skall göra det (jag har den senare åsikten).
  • Om callern säger Split Phantom Waves, så har du mer information om ansiktsriktningen på Phantoms: de måste vara i Waves!
  • Tänk att du har en tegelmur som delar uppställningen i två halvor. Det kan hjälpa dig att undvika att komma över i den andra halvan.
  • Shape-changing call är tillåtna. Gör det givna callet, håll reda på Phantoms och "breathe" (andas) om nödvändigt så att de två resulterande formationerna är bredvid varandra.
  • Historiskt, har Split Phantom Columns | Lines | Waves också kallats Phantom Split Columns | Lines | Waves.

Från en T-Bone startformation, avgör varje dansare individuellt hur man delar 4 x 4 formationen.
 

 
före
Split Phantom Waves
In Roll Circulate
 efter

På högre nivåer, används Split Phantom Columns | Lines | Waves också från en 1 x 16.
 

Arbeta med de här positionerna för
Split Phantom Lines

Se också

CALLERLAB definition for Split Phantom Columns/Lines/Waves Concept

Choreography för Split Phantom Columns | Lines | Waves Concept

Comments? Questions? Suggestions?
 
C3A:     

https://www.ceder.net/def/splitphantomclw.php?language=sweden&level=C3A
14-October-2019 22:55:44
Copyright © 2019 Vic Ceder.  All Rights Reserved.