Definitions of Square Dance Calls and Concepts
Keep Busy [C3A]
 
 
 Definitions Main Page  |  FAQ  |  Ceder Chest Definition Books  |  Multilingual  |  administrator     
 Index -->  All Levels  |  Basic and Mainstream  |  Plus  |  A1  |  A2  |  C1  |  C2  |  C3A  |  C3B  |  C4  |  NOL  |  Def2 
 Definitions (Text Only) -->  Plus  |  A1  |  A2  |  C1  |  C2  |  C3A  |  C3B  |  C4  |  NOL  |  Old Calls  |  Experimentals 
 Dancing and Studying Hints  |  Tagging Calls  |  Calls with Parts  |  Shape Changing  |  Types of Distortions 
Find call: 

Keep Busy -- [C3A]
   (Lee Kopman 1977)
C3A:     

Språk: or              All   
   view (admin)

Från Parallel Two-Faced Lines.

Leaders Couples Circulate With The Flow medan Trailers 1/2 Circulate, Very Centers Hinge, Flip The Diamond, Step & Fold.

Slutar i Parallel Waves. Detta är ett 4-delars call för Trailers.

   
före
Keep Busy
 efter
Leaders Couples Circulate
medan Trailers 1/2 Circulate
& Very Centers Hinge
 efter
Outsides With The Flow
medan Centers Flip The Diamond
& Step & Fold
(klart)

Notera: Om du är en Leader, försäkra dig om att End dansaren går framför Center dansaren!

Mini-Busy [A2] (Ron Schneider 1978): Från Parallel Two-Faced Lines. Leaders Any Shoulder Turn & Deal medan Trailers 1/2 Circulate; Very Centers Hinge; Flip The Diamond. Slutar i en 1/4 Tag.

With The Flow [C1] (Larry Dunn 1984): Från Facing Couples. Dansarna närmast flytets riktning gör en Walk (Circulate) medan de andra Dodge. Slutar i en Mini-Wave Box. Detta call måste föregås av ett call där dansarna har något slags svepande flyt (dvs., alla dansarna rör sig i medsols eller motsols riktning). Varje call som kan följas av Sweep 1/4 kan också följas av With The Flow.

Se också Busy anything [C3B].

CALLERLAB definition for Keep Busy

Choreography för Keep Busy

Comments? Questions? Suggestions?
 
C3A:     

https://www.ceder.net/def/keepbusy.php?language=sweden&level=C3A
14-October-2019 22:36:13
Copyright © 2019 Vic Ceder.  All Rights Reserved.