Printer friendly version 
 Square Dance Resource Net  (Home)ArticlesCallers and CuersClubsEventsResourcesChoreographyMusicLyricsCeder Chest Definition BooksCeder Square Dance System  (CSDS)Square Rotation Program  (SQROT)Vic Ceder - Square Dance CallerDefinitions of square dance calls and conceptsMore square dance DefinitionsLists of square dance calls and conceptsFrequently Asked QuestionsSquare dance linksLos Olivos Honey BeesBande DéssineesChocolate BarsBeanie BabiesPokémon Trading CardsSend us feedback
Definitions of Square Dance Calls and Concepts
 
Definitions of Square Dance Calls and Concepts
 
 
 Definitions Main Page  |  FAQ  |  Ceder Chest Definition Books  |  Multilingual  |  administrator     
 Index -->  All Levels  |  Basic and Mainstream  |  Plus  |  A1  |  A2  |  C1  |  C2  |  C3A  |  C3B  |  C4  |  NOL  |  Def2 
 Definitions (Text Only) -->  Plus  |  A1  |  A2  |  C1  |  C2  |  C3A  |  C3B  |  C4  |  NOL  |  Old Calls  |  Experimentals 
 Dancing and Studying Hints  |  Tagging Calls  |  Calls with Parts  |  Shape Changing  |  Types of Distortions 
Find call: 

Keep Busy [C3A]
   (Lee Kopman 1977)
C3A:     

Språk:
  
  
  
  
  
   view (admin)

Från Parallel Two-Faced Lines.

Leaders Couples Circulate With The Flow medan Trailers 1/2 Circulate, Very Centers Hinge, Flip The Diamond, Step & Fold.

Slutar i Parallel Waves. Detta är ett 4-delars call för Trailers.

   
före
Keep Busy
 efter
Leaders Couples Circulate
medan Trailers 1/2 Circulate
& Very Centers Hinge
 efter
Outsides With The Flow
medan Centers Flip The Diamond
& Step & Fold
(klart)

Notera: Om du är en Leader, försäkra dig om att End dansaren går framför Center dansaren!

Mini-Busy [A2] (Ron Schneider 1978): Från Parallel Two-Faced Lines. Leaders Any Shoulder Turn & Deal medan Trailers 1/2 Circulate; Very Centers Hinge; Flip The Diamond. Slutar i en 1/4 Tag.

With The Flow [C1] (Larry Dunn 1984): Från Facing Couples. Dansarna närmast flytets riktning gör en Walk (Circulate) medan de andra Dodge. Slutar i en Mini-Wave Box. Detta call måste föregås av ett call där dansarna har något slags svepande flyt (dvs., alla dansarna rör sig i medsols eller motsols riktning). Varje call som kan följas av Sweep 1/4 kan också följas av With The Flow.

Se också Busy anything [C3B].

CALLERLAB definition for Keep Busy

Choreography för Keep Busy

Comments? Questions? Suggestions?
 
C3A:     

https://www.ceder.net/def/keepbusy.php?language=sweden&level=C3A
18-April-2024 23:35:35
Copyright © 2024 Vic Ceder.  All Rights Reserved.
full URL