Definitions of Square Dance Calls and Concepts
Spin Chain The Line [C3A]
 
 
 Definitions Main Page  |  FAQ  |  Ceder Chest Definition Books  |  Multilingual  |  administrator     
 Index -->  All Levels  |  Basic and Mainstream  |  Plus  |  A1  |  A2  |  C1  |  C2  |  C3A  |  C3B  |  C4  |  NOL  |  Def2 
 Definitions (Text Only) -->  Plus  |  A1  |  A2  |  C1  |  C2  |  C3A  |  C3B  |  C4  |  NOL  |  Old Calls  |  Experimentals 
 Dancing and Studying Hints  |  Tagging Calls  |  Calls with Parts  |  Shape Changing  |  Types of Distortions 
Find call: 

Spin Chain The Line -- [C3A]
   (Vince Di Caudo 1973)
C3A:     

Språk: or              All   
   view (admin)

Från en Tidal Wave, Facing Lines eller andra tillämpliga formationer.

Arm Turn 1/2; Centers på varje sida Cast Off 3/4 och Spread medan Very Centers Trade; Very Ends och Very Centers glider samman och Cast Off 3/4.

Slutar i Parallel Lines.

     
före
Spin Chain The Line
 efter
Arm Turn 1/2
  efter
Centers på varje sida
Cast Off 3/4 och Spread
medan Very Centers Trade
  efter
Very Ends och Very Centers
glider samman & Cast Off 3/4
(klart)

Kommentarer:

  • Very Ends och Very Centers bör vänta tills Centers på varje sida har gjort färdigt callet innan de "slajdar" ihop för den slutliga Cast Off 3/4.
  • Det vanligaste misstaget vi ser är att dansarna som blir Very Ends efter den första Arm Turn 1/2 börjar "vandra". Om du blir en av Very Ends, stanna där du är några takter tills du möts av en av Very Centers för den slutliga Cast Off 3/4. Ibland är den svåraste delen av ett call att vänta att något skall hända.

Spin Chain The Line But anything [C3AV]: Resulterande Centers byter ut den slutliga Cast Off 3/4 mot anything callet.

Fan Chain The Line [C3B]: Från en Tidal Line eller Facing Lines (i vilket fall dansarna först stiger upp i en R-H Tidal Wave). Centers på varje sida Cast Off 3/4 och Spread medan Very Centers Trade; Very Ends och Very Centers glider samman och Cast Off 3/4. Slutar i Parallel Lines.

CALLERLAB definition for Spin Chain The Line

Choreography för Spin Chain The Line

Comments? Questions? Suggestions?
 
C3A:     

https://www.ceder.net/def/spinchaintheline.php?language=sweden&level=C3A
22-October-2019 01:38:20
Copyright © 2019 Vic Ceder.  All Rights Reserved.