Printer friendly version 
 Square Dance Resource Net  (Home)ArticlesCallers and CuersClubsEventsResourcesChoreographyMusicLyricsCeder Chest Definition BooksCeder Square Dance System  (CSDS)Square Rotation Program  (SQROT)Vic Ceder - Square Dance CallerDefinitions of square dance calls and conceptsMore square dance DefinitionsLists of square dance calls and conceptsFrequently Asked QuestionsSquare dance linksLos Olivos Honey BeesBande DéssineesChocolate BarsBeanie BabiesPokémon Trading CardsSend us feedback
Definitions of Square Dance Calls and Concepts
 
Definitions of Square Dance Calls and Concepts
 
 
 Definitions Main Page  |  FAQ  |  Ceder Chest Definition Books  |  Multilingual  |  administrator     
 Index -->  All Levels  |  Basic and Mainstream  |  Plus  |  A1  |  A2  |  C1  |  C2  |  C3A  |  C3B  |  C4  |  NOL  |  Def2 
 Definitions (Text Only) -->  Plus  |  A1  |  A2  |  C1  |  C2  |  C3A  |  C3B  |  C4  |  NOL  |  Old Calls  |  Experimentals 
 Dancing and Studying Hints  |  Tagging Calls  |  Calls with Parts  |  Shape Changing  |  Types of Distortions 
Find call: 

Wheel The Ocean | Sea [C2]
   (Betty Fricker 1972)
C2:     

Språk:
  
  
  
  
  
   view (admin)

Från Couples rygg mot rygg eller Tandem Couples.

Wheel The Ocean [C2]:
Leaders (eller utpekade dansare) Wheel Around; Belles diagonal Right Pull By. Slutar i en R-H Mini-Wave Box.

Wheel The Sea [C2]:
Leaders (eller utpekade dansare) Wheel Around; Belle Walk, Beau Dodge. Slutar i en L-H Mini-Wave Box.

Wheel The Ocean | Sea är ett 2-delars call.

   
före
Wheel The Ocean
 efter
Wheel Around
 efter
Belles diagonal
Right Pull By
(klart)
   
före
(Leaders Start)
Wheel The Sea
 efter
Wheel Around
 efter
Belles Walk, Beaus Dodge
(klart)

Kommentarer:
  • I båda fallen går Belle över till den andra sidan av sin Box.
  • Wheel The Ocean slutar i en Right-hand Box, Wheel The Sea slutar i en Left-hand Box.
  • Wheel The Ocean | Sea kan också göras från en Promenade position. I detta fall gör de som pekas ut en Wheel Around (för att bilda Parallel Facing Lines); Belles går över för att bilda en R-H Box om det är Ocean (eller L-H Box om det är Sea). Tips: Efter att ha gjort Wheel Around, försäkra dig om att ni är upplinjerade med väggarna och avsluta sedan callet.

Wheel Around [Basic]: Från ett Couple. Left Cast 1/2. (Var noga med att alltid göra Cast åt vänster.)

1/4 (or 3/4) Wheel The Ocean | Sea [C3A] (Bob Urbasik 1984): Från en L-H (eller R-H) Two-Faced Line. Left Cast 1/4 (eller 3/4) (för att sluta i Facing Couples); Finish Wheel The Ocean | Sea. (Ocean: Belles diagonal Right Pull By; Sea: Belles Walk medan Beaus Dodge.) Slutar i en Mini-Wave Box.

   
före
1/4 Wheel The Ocean
 efter
Left Cast 1/4
 efter
Belles diagonal
Right Pull By
(klart)

CALLERLAB definition for Wheel the Ocean
CALLERLAB definition for Wheel the Sea

Choreography för Wheel The Ocean | Sea

Comments? Questions? Suggestions?
 
C2:     

https://www.ceder.net/def/wheeltheocean.php?language=sweden
25-July-2024 08:39:30
Copyright © 2024 Vic Ceder.  All Rights Reserved.
full URL