Definitions of Square Dance Calls and Concepts
"O" Formation [C1]
 
 
 Definitions Main Page  |  FAQ  |  Ceder Chest Definition Books  |  Multilingual  |  administrator     
 Index -->  All Levels  |  Basic and Mainstream  |  Plus  |  A1  |  A2  |  C1  |  C2  |  C3A  |  C3B  |  C4  |  NOL  |  Def2 
 Definitions (Text Only) -->  Plus  |  A1  |  A2  |  C1  |  C2  |  C3A  |  C3B  |  C4  |  NOL  |  Old Calls  |  Experimentals 
 Dancing and Studying Hints  |  Tagging Calls  |  Calls with Parts  |  Shape Changing  |  Types of Distortions 
Find call: 

"O" Formation -- [C1]
   (Jim Davis)
C1:     

Språk: or                 All   
   view (admin)

Ett "O" består av dansare som står på följande positioner i en 4 x 4 matris:

"O" FORMATION
 

 
Härifrån...   tänk att du är här.

Ett "O" anses vara distorderade Columns, som om Centers hade glidit isär från normala Columns.

 
Om du är här...   tänk att du arbetar
i Columns

 
före
"O" Circulate
 efter

     
före
"O" Transfer The Column
  tänk att du
är här
 efter
Transfer The Column
 efter
att ha återställt "O" 'footprints'
(klart)

Kommentarer:

  • För enkla call (som "O" Circulate, "O" Split Counter Rotate 1/4, etc.) gå direkt till de slutliga 'footprints'. För mer komplicerade call, börja med att arbeta distorderat, låt det gå över i en normal uppställning, avsluta callet normalt, och låt sedan de resulterande Centers röra sig ut från mitten för att återställa "O" 'footprints'.
  • Om dansarna står på "O" 'footprints' men callern vill att de arbetar i distorderade Parallel Lines, används termen Big Block [C3A].
  • Ibland vill callern börja callet i ett "O" men sluta i en normal uppställning. I dessa fall lägger callern till ett suffix som 'To Normal Waves', 'To A Line', 'To Columns', etc. (t.ex., "O" Checkmate To Normal Lines).
  • Ett "O" kan också vara ett T-Bone i vilket fall du gör din del och arbetar i din egen uppsättning av distorderade Columns.

   
Härifrån...   tänk att du är här...   ... eller här.

 
före
"O" Walk & Dodge
 efter

Mini-"O" FORMATION [C1V]: Ett Mini-"O" är ett 6-dansare "O" med 2 Centers och 4 Ends.

Mini-"O" FORMATION
 

 
Mini-"O"  tänk att du arbetar här.

Se också Butterfly FORMATION [C1] och Squeeze [C1].

CALLERLAB definition for O Formation / Concept

Choreography för "O" Formation

Comments? Questions? Suggestions?
 
C1:     

https://www.ceder.net/def/o.php?language=sweden
19-October-2019 21:48:47
Copyright © 2019 Vic Ceder.  All Rights Reserved.