Printer friendly version 
 Square Dance Resource Net  (Home)ArticlesCallers and CuersClubsEventsResourcesChoreographyMusicLyricsCeder Chest Definition BooksCeder Square Dance System  (CSDS)Square Rotation Program  (SQROT)Vic Ceder - Square Dance CallerDefinitions of square dance calls and conceptsMore square dance DefinitionsLists of square dance calls and conceptsFrequently Asked QuestionsSquare dance linksLos Olivos Honey BeesBande DéssineesChocolate BarsBeanie BabiesPokémon Trading CardsSend us feedback
Definitions of Square Dance Calls and Concepts
 
Definitions of Square Dance Calls and Concepts
 
 
 Definitions Main Page  |  FAQ  |  Ceder Chest Definition Books  |  Multilingual  |  administrator     
 Index -->  All Levels  |  Basic and Mainstream  |  Plus  |  A1  |  A2  |  C1  |  C2  |  C3A  |  C3B  |  C4  |  NOL  |  Def2 
 Definitions (Text Only) -->  Plus  |  A1  |  A2  |  C1  |  C2  |  C3A  |  C3B  |  C4  |  NOL  |  Old Calls  |  Experimentals 
 Dancing and Studying Hints  |  Tagging Calls  |  Calls with Parts  |  Shape Changing  |  Types of Distortions 
Find call: 

"O" Formation [C1]
   (Jim Davis)
C1:     

Språk:
  
  
  
  
  
  
   view (admin)

Ett "O" består av dansare som står på följande positioner i en 4 x 4 matris:

"O" FORMATION

 
 
Härifrån...   tänk att du är här.

Ett "O" anses vara distorderade Columns, som om Centers hade glidit isär från normala Columns.

 
Om du är här...   tänk att du arbetar
i Columns
 
före
"O" Circulate
 efter
     
före
"O" Transfer The Column
  tänk att du
är här
 efter
Transfer The Column
 efter
att ha återställt "O" 'footprints'
(klart)

Kommentarer:
  • För enkla call (som "O" Circulate, "O" Split Counter Rotate 1/4, etc.) gå direkt till de slutliga 'footprints'. För mer komplicerade call, börja med att arbeta distorderat, låt det gå över i en normal uppställning, avsluta callet normalt, och låt sedan de resulterande Centers röra sig ut från mitten för att återställa "O" 'footprints'.
  • Om dansarna står på "O" 'footprints' men callern vill att de arbetar i distorderade Parallel Lines, används termen Big Block [C3A].
  • Ibland vill callern börja callet i ett "O" men sluta i en normal uppställning. I dessa fall lägger callern till ett suffix som 'To Normal Waves', 'To A Line', 'To Columns', etc. (t.ex., "O" Checkmate To Normal Lines).
  • Ett "O" kan också vara ett T-Bone i vilket fall du gör din del och arbetar i din egen uppsättning av distorderade Columns.

   
Härifrån...   tänk att du är här...   ... eller här.
 
före
"O" Walk & Dodge
 efter

Mini-"O" FORMATION [C1V]: Ett Mini-"O" är ett 6-dansare "O" med 2 Centers och 4 Ends.

Mini-"O" FORMATION

 
 
Mini-"O"  tänk att du arbetar här.

Se också Butterfly FORMATION [C1] och Squeeze [C1].

CALLERLAB definition for O Formation / Concept

Choreography för "O" Formation

Comments? Questions? Suggestions?
 
C1:     

https://www.ceder.net/def/o.php?language=sweden
17-June-2024 12:08:45
Copyright © 2024 Vic Ceder.  All Rights Reserved.
full URL