Printer friendly version 
 Square Dance Resource Net  (Home)ArticlesCallers and CuersClubsEventsResourcesChoreographyMusicLyricsCeder Chest Definition BooksCeder Square Dance System  (CSDS)Square Rotation Program  (SQROT)Vic Ceder - Square Dance CallerDefinitions of square dance calls and conceptsMore square dance DefinitionsLists of square dance calls and conceptsFrequently Asked QuestionsSquare dance linksLos Olivos Honey BeesBande DéssineesChocolate BarsBeanie BabiesPokémon Trading CardsSend us feedback
Definitions of Square Dance Calls and Concepts
 
Definitions of Square Dance Calls and Concepts
 
 
 Definitions Main Page  |  FAQ  |  Ceder Chest Definition Books  |  Multilingual  |  administrator     
 Index -->  All Levels  |  Basic and Mainstream  |  Plus  |  A1  |  A2  |  C1  |  C2  |  C3A  |  C3B  |  C4  |  NOL  |  Def2 
 Definitions (Text Only) -->  Plus  |  A1  |  A2  |  C1  |  C2  |  C3A  |  C3B  |  C4  |  NOL  |  Old Calls  |  Experimentals 
 Dancing and Studying Hints  |  Tagging Calls  |  Calls with Parts  |  Shape Changing  |  Types of Distortions 
Find call: 

Make Magic [C1]
   (Lee Kopman 1980)
C1:     

Språk:
  
  
  
  
  
  
   view (admin)

Från generaliserade Columns om 4 (vanligtvis en 1/4 Box eller Magic Columns) eller andra tillämpliga formationer.

Den Center som tittar på en Outside dansare gör en Pass Thru med den dansaren medan den Center som tittar in gör en diagonal Pull By (med varandra) och använder den yttre handen.

Från Generalized Columns:

 
     
före
Make Magic
3 gånger
 efter
1
 efter
2
 efter
3
Från en ovanlig uppställning:

 
 
före
Make Magic
 efter

Kommentarer:
  • Ibland i 'stridens hetta', gör Centers som tittar in helt enkelt Jaywalk [C1] (i stället för en diagonal Pull By med den yttre handen).
  • Dansarens verbala reaktion på Make Magic är att säga 'Poof!' Dansarna som gör Pass Thru eller Jaywalk skall peka på varandra ('point & poof').
  • Om alla Centers tittar in, är det vanliga trafikmönstret att de gör en Cross Trail Thru [A1] (Pass Thru & Half Sashay).
  • Make Magic är ett 'Those Who Can' (de som kan) call. Dvs, Centers som tittar ut kan inte röra sig såvida de inte tittar direkt på en Outside dansare; på samma sätt, kan Ends som tittar in inte röra sig såvida de inte tittar direkt på en Inside dansare.

CALLERLAB definition for Make Magic

Choreography för Make Magic

Comments? Questions? Suggestions?
 
C1:     

https://www.ceder.net/def/makemagic.php?language=sweden&level=C1
23-June-2024 14:55:34
Copyright © 2024 Vic Ceder.  All Rights Reserved.
full URL