Printer friendly version 
 Square Dance Resource Net  (Home)ArticlesCallers and CuersClubsEventsResourcesChoreographyMusicLyricsCeder Chest Definition BooksCeder Square Dance System  (CSDS)Square Rotation Program  (SQROT)Vic Ceder - Square Dance CallerDefinitions of square dance calls and conceptsMore square dance DefinitionsLists of square dance calls and conceptsFrequently Asked QuestionsSquare dance linksLos Olivos Honey BeesBande DéssineesChocolate BarsBeanie BabiesPokémon Trading CardsSend us feedback
Definitions of Square Dance Calls and Concepts
 
Definitions of Square Dance Calls and Concepts
 
 
 Definitions Main Page  |  FAQ  |  Ceder Chest Definition Books  |  Multilingual  |  administrator     
 Index -->  All Levels  |  Basic and Mainstream  |  Plus  |  A1  |  A2  |  C1  |  C2  |  C3A  |  C3B  |  C4  |  NOL  |  Def2 
 Definitions (Text Only) -->  Plus  |  A1  |  A2  |  C1  |  C2  |  C3A  |  C3B  |  C4  |  NOL  |  Old Calls  |  Experimentals 
 Dancing and Studying Hints  |  Tagging Calls  |  Calls with Parts  |  Shape Changing  |  Types of Distortions 
Find call: 

Make Magic [C1]
   (Lee Kopman 1980)
C1:     

Jazyk:
  
  
  
  
  
  
   view (admin)

Z formací Generalized Columns of 4 (obvykle 1/4 Box nebo Magic Columns) a dalších vhodných formací.

Všichni Out-Facing Centers, kteří se na někoho koukají, s ním udělají Pass Thru. Všichni In-Facing Centers diagonally Pull By (spolu) za vnější ruku.

Z Generalized Columns:

 
     
před
Make Magic
3 times (3x)
 po
1
 po
2
 po
3
Z neobvyklá formace:

 
 
před
Make Magic
 po

Poznámky:
  • Někdy v 'žáru bitvy' udělají In-Facing Centers jednoduše Jaywalk [C1] (místo Diagonal Pull By za vnější ruku).
  • Obvyklý zvukový efekt tanečníků při Make Magic je 'Puf!' Tanečníci dělající Pass Thru nebo Jaywalk by si na sebe měli ukázat ('ukaž & puf').
  • Pokud se všichni Centers koukají dovnitř, je pro ně nejlepší udělat Cross Trail Thru [A1] (Pass Thru & Half Sashay).
  • Make Magic je Kdo může pohyb. To znamená, že Out-Facing Centers se nehýbají, pokud se na někoho přímo nedívají; stejně tak In-Facing Ends se nehýbají, pokud se nekoukají přímo na nějakého Inside tanečníka.

CALLERLAB definition for Make Magic

Choreography for Make Magic

Comments? Questions? Suggestions?Page translated by David Tesař.

 
C1:     

https://www.ceder.net/def/makemagic.php?level=C1&language=czech
24-February-2024 02:11:46
Copyright © 2024 Vic Ceder.  All Rights Reserved.
full URL