Definitions of Square Dance Calls and Concepts
 
Definitions of Square Dance Calls and Concepts
 
 

Z formací Generalized Columns of 4 (obvykle 1/4 Box nebo Magic Columns) a dalších vhodných formací.

Všichni Out-Facing Centers, kteří se na někoho koukají, s ním udělají Pass Thru. Všichni In-Facing Centers diagonally Pull By (spolu) za vnější ruku.

Z Generalized Columns:

 
     
před
Make Magic
3 times (3x)
 po
1
 po
2
 po
3
Z neobvyklá formace:

 
 
před
Make Magic
 po

Poznámky:

https://www.ceder.net/def/makemagic.php -- Copyright © 2021 Vic Ceder.  All Rights Reserved.