Printer friendly version 
 Square Dance Resource Net (Home)ArticlesCallers and CuersClubsEventsResourcesChoreographyMusicLyricsCeder Chest Definition BooksCeder Square Dance System (CSDS)Square Rotation Program (SQROT)Vic Ceder - Square Dance CallerDefinitions of square dance calls and conceptsMore square dance DefinitionsLists of square dance calls and conceptsFrequently Asked QuestionsSquare dance linksLos Olivos Honey BeesBande DéssineesChocolate BarsBeanie BabiesPokémon Trading CardsSend us feedback
Definitions of Square Dance Calls and Concepts
 
Definitions of Square Dance Calls and Concepts
 
 
 Definitions Main Page  |  FAQ  |  Ceder Chest Definition Books  |  Multilingual  |  administrator     
 Index -->  All Levels  |  Basic and Mainstream  |  Plus  |  A1  |  A2  |  C1  |  C2  |  C3A  |  C3B  |  C4  |  NOL  |  Def2 
 Definitions (Text Only) -->  Plus  |  A1  |  A2  |  C1  |  C2  |  C3A  |  C3B  |  C4  |  NOL  |  Old Calls  |  Experimentals 
 Dancing and Studying Hints  |  Tagging Calls  |  Calls with Parts  |  Shape Changing  |  Types of Distortions 
Find call: 

Big Block CONCEPT [C3A]
   (upphovsman okänd)
C3A:     

Språk:
  
  
  
  
  
   view (admin)

Från Interlocked Blocks, Butterfly, "O" eller andra tillämpliga formationer.

Utför det givna callet och arbeta i distorderade Parallel Lines. Vid avslutningen av callet måste varje dansare uppta en av de 'footprints' som fanns i den ursprungliga formationen.

Big Block CONCEPT:

 
   
Härifrån...   eller här...   eller här...
 
Tänk att du är här


 
 
före
Big Block In Roll Circulate
 efter
Big Block Trade Circulate:

 
 
före
Big Block Trade Circulate
 efter

Kommentarer:
 • Shape-changing call är tillåtna bara om det är möjligt för varje dansare att entydigt sluta på på en av 'footprints' på den ursprungliga formationen.
 • För komplicerade call och shape changers från Interlocked Blocks: memorera riktningen på diagonalen, tryck ihop formationen till Parallel Lines, gör det givna callet, återställ sedan till Interlocked Block 'footprints' med den ursprungliga diagonalen. Se exemplet nedan:


   
       
  före
  Big Block Counter Rotate 1/4
   efter
  tryck ihop till en normal uppställning
   efter
  Counter Rotate 1/4
   efter
  återställ footprints
  (klart)
  I exemplet ovan, tänk att du är dansaren markerat . Om du tittar på formationen längst till vänster, skulle man lätt kunna tänka sig att efter en Big Block Counter Rotate 1/4 du skulle hamna på den position som ursprungligen intogs av dansare (vilket du faktiskt skulle göra om callet var Big Block Centers Counter Rotate 1/4), men i stället hamnar du på den position som ursprungligen intogs av dansare .
 • Det är inte alltid önskvärt att trycka ihop formationen, göra callet och sedan återställa 'footprints'. Börja från samma formation som i exemplet ovan och om callet var Big Block Split Counter Rotate 1/4, så skulle det vara klumpigt att trycka ihop, göra callet och sedan återställa. Använd bara metoden att trycka ihop om callet är komplicerat eller en shape-changer.

Variant: Big Block anything To A (Normal) Column | Line | Wave: Börja callet med att arbeta i Big Block men sluta i en normal uppställning (t.ex, Parallel Waves).

Stagger Concept [C2]: Stagger betyder att ta en 16-Matrix formation, typiskt Interlocked Blocks [C1], och arbeta som om du vore i Columns. Efter att ha avslutat ett givet call, måste varje dansare sluta på en av den ursprungliga formationens 'footprints'. Shape-changing call är tillåtna med den restriktionen att det måste vara möjligt för varje dansare att otvetydigt kunna justera till att sluta på en av den ursprungliga formationens 'footprints'. Som vid Interlocked Blocks, fungerar diagonalen som det som styr för att återställa 'footprints' för den resulterande formationen.

CALLERLAB definition for Big Block Concept

Choreography för Big Block CONCEPT

Comments? Questions? Suggestions?
 
C3A:     

https://www.ceder.net/def/bigblock.php?language=sweden
23-June-2024 14:51:03
Copyright © 2024 Vic Ceder.  All Rights Reserved.
full URL