Definitions of Square Dance Calls and Concepts
Bias Circulate [C3A]
 
 
 Definitions Main Page  |  FAQ  |  Ceder Chest Definition Books  |  Multilingual  |  administrator     
 Index -->  All Levels  |  Basic and Mainstream  |  Plus  |  A1  |  A2  |  C1  |  C2  |  C3A  |  C3B  |  C4  |  NOL  |  Def2 
 Definitions (Text Only) -->  Plus  |  A1  |  A2  |  C1  |  C2  |  C3A  |  C3B  |  C4  |  NOL  |  Old Calls  |  Experimentals 
 Dancing and Studying Hints  |  Tagging Calls  |  Calls with Parts  |  Shape Changing  |  Types of Distortions 
Find call: 

Bias Circulate -- [C3A]
   (Robert Black 1973)
C3A:     

Språk: or              All   
   view (admin)

Från Parallel Waves eller andra tillämpliga formationer.

Leaders Circulate medan Trailers Star 1/2 (R-H Star från R-H Waves, L-H Star från L-H Waves) och justerar så att de blir Leaders i en Wave (R-H Waves om det är en R-H Star, L-H Waves om det är en L-H Star).

Parallel Waves slutar i Parallel Waves.

 
före
Bias Circulate
 efter

Kommentarer:

  • För Trailers: Ends blir Centers och Centers blir Ends.
  • C3B definition: Leaders Circulate medan Trailers Diagonal Box Circulate.
  • Den ursprungliga definitionen på Bias Circulate sade att Trailers gör en R-H (eller L-H) Star, vrid den halvvägs, och justera för att sluta i Waves. Sålunda var det möjligt för callern att modifiera hur långt man skulle vrida sin Star (detta skulle idag antagligen anses vara helt fel). Definitionen i den här boken använder Diagonal Box Circulate som ett praktiskt sätt att uttrycka en Star vridning. Vi tycker att det är opassande att calla Bias Circulate från T-Bones där Trailers är i Columns i stället för Lines.
  • Bias Circulate är ekvivalent med Trapezoid Split Trade Circulate (utom att från L-H Waves, används en L-H Star).

Bias Trade Circulate [C4]: Från Parallel Waves. Som en rörelse, Bias Circulate and Spread. Slutar i Parallel Waves med motsatt hand. Alternativ definition: Leaders Crossover Circulate medan Trailers Diagonal Box Crossover Circulate (och använder en L-H Star när man börjar i L-H Waves).

 
före
Bias Trade Circulate
 efter

Se också Diagonal Box CONCEPT [C3B].

CALLERLAB definition for Bias Circulate

Choreography för Bias Circulate

Comments? Questions? Suggestions?
 
C3A:     

https://www.ceder.net/def/biascirc.php?language=sweden&level=C3A
19-October-2019 22:19:28
Copyright © 2019 Vic Ceder.  All Rights Reserved.