Printer friendly version 
 Square Dance Resource Net  (Home)ArticlesCallers and CuersClubsEventsResourcesChoreographyMusicLyricsCeder Chest Definition BooksCeder Square Dance System  (CSDS)Square Rotation Program  (SQROT)Vic Ceder - Square Dance CallerDefinitions of square dance calls and conceptsMore square dance DefinitionsLists of square dance calls and conceptsFrequently Asked QuestionsSquare dance linksLos Olivos Honey BeesBande DéssineesChocolate BarsBeanie BabiesPokémon Trading CardsSend us feedback
Definitions of Square Dance Calls and Concepts
 
Definitions of Square Dance Calls and Concepts
 
 
 Definitions Main Page  |  FAQ  |  Ceder Chest Definition Books  |  Multilingual  |  administrator     
 Index -->  All Levels  |  Basic and Mainstream  |  Plus  |  A1  |  A2  |  C1  |  C2  |  C3A  |  C3B  |  C4  |  NOL  |  Def2 
 Definitions (Text Only) -->  Plus  |  A1  |  A2  |  C1  |  C2  |  C3A  |  C3B  |  C4  |  NOL  |  Old Calls  |  Experimentals 
 Dancing and Studying Hints  |  Tagging Calls  |  Calls with Parts  |  Shape Changing  |  Types of Distortions 
Find call: 

Split Trade Circulate [C2]
   (upphovsman okänd)
C2:     

Språk:
  
  
  
  
  
   view (admin)

Från en Inverted Box (en R-H Mini-Wave och en L-H Mini-Wave) eller annan tillämplig 2 x 2.

Leaders Box Circulate medan Trailers Crossover Circulate (i sin Box).

Slutar i en 2 x 2.

Kommentarer:
  • Från en Inverted Box, skall Trailers passera varandra med höger axel.
  • Om Trailers är ett Couple, gör din del av Cross Trail Thru [A1] (Belle glider framför Beau).
  • Från L-H Magic Columns (Ends håller vänster hand, Centers håller höger hand): Split Trade Circulate är inte samma som Magic Column Split Circulate, eftersom du i det förra fallet skulle passera med höger axel och i det senare fallet med vänster axel. Detta spelar en roll om callern säger: gör 1/2 av callet.

Från en Inverted Box:

 
   
före
Split Trade Circulate
 efter
1/2
  (klart)
Från en T-Bone 2 x 2:

 
 
före
Split Trade Circulate
 efter

Cross Trail Thru [A1]: Från Facing Couples (eller R-H Wave). Pass Thru; Half Sashay. Slutar i Couples rygg mot rygg.

CALLERLAB definition for Split Trade Circulate

Choreography för Split Trade Circulate

Comments? Questions? Suggestions?
 
C2:     

https://www.ceder.net/def/splittradecirc.php?language=sweden
15-July-2024 14:15:44
Copyright © 2024 Vic Ceder.  All Rights Reserved.
full URL