Definitions of Square Dance Calls and Concepts
Split Trade Circulate [C2]
 
 
 Definitions Main Page  |  FAQ  |  Ceder Chest Definition Books  |  Multilingual  |  administrator     
 Index -->  All Levels  |  Basic and Mainstream  |  Plus  |  A1  |  A2  |  C1  |  C2  |  C3A  |  C3B  |  C4  |  NOL  |  Def2 
 Definitions (Text Only) -->  Plus  |  A1  |  A2  |  C1  |  C2  |  C3A  |  C3B  |  C4  |  NOL  |  Old Calls  |  Experimentals 
 Dancing and Studying Hints  |  Tagging Calls  |  Calls with Parts  |  Shape Changing  |  Types of Distortions 
Find call: 

Split Trade Circulate -- [C2]
   (upphovsman okänd)
C2:     

Språk: or              All   
   view (admin)

Från en Inverted Box (en R-H Mini-Wave och en L-H Mini-Wave) eller annan tillämplig 2 x 2.

Leaders Box Circulate medan Trailers Crossover Circulate (i sin Box).

Slutar i en 2 x 2.

Kommentarer:

  • Från en Inverted Box, skall Trailers passera varandra med höger axel.
  • Om Trailers är ett Couple, gör din del av Cross Trail Thru [A1] (Belle glider framför Beau).
  • Från L-H Magic Columns (Ends håller vänster hand, Centers håller höger hand): Split Trade Circulate är inte samma som Magic Column Split Circulate, eftersom du i det förra fallet skulle passera med höger axel och i det senare fallet med vänster axel. Detta spelar en roll om callern säger: gör 1/2 av callet.

Från en Inverted Box:
 

   
före
Split Trade Circulate
 efter
1/2
  (klart)

Från en T-Bone 2 x 2:
 

 
före
Split Trade Circulate
 efter

Cross Trail Thru [A1]: Från Facing Couples (eller R-H Wave). Pass Thru; Half Sashay. Slutar i Couples rygg mot rygg.

CALLERLAB definition for Split Trade Circulate

Choreography för Split Trade Circulate

Comments? Questions? Suggestions?
 
C2:     

https://www.ceder.net/def/splittradecirc.php?language=sweden
18-October-2019 21:48:49
Copyright © 2019 Vic Ceder.  All Rights Reserved.