Square Dance Resource Net  (Home)ArticlesCallers and CuersClubsEventsResourcesChoreographyRecordsFrequently Asked QuestionsAcademy for Advanced and Challenge Enthusiasts  (AACE)Ceder Chest Definition BooksCeder Square Dance System  (CSDS)Square Rotation Program  (SQROT)Vic Ceder - Square Dance CallerDefinitions of square dance calls and conceptsMore square dance DefinitionsLists of square dance calls and conceptsDigital music informationSquare dance linksBande DéssineesLos Olivos Honey BeesChocolate BarsBeanie BabiesPokémon Trading CardsSend us feedback
 
Definitions of Square Dance Calls and Concepts
"O" Formation [C1]
 
 
 Definitions Main Page  |  FAQ  |  Ceder Chest Definition Books  |  Multilingual  |  administrator     
 Index -->  All Levels  |  Basic and Mainstream  |  Plus  |  A1  |  A2  |  C1  |  C2  |  C3A  |  C3B  |  C4  |  NOL  |  Def2 
 Definitions (Text Only) -->  Plus  |  A1  |  A2  |  C1  |  C2  |  C3A  |  C3B  |  C4  |  NOL  |  Old Calls  |  Experimentals 
 Dancing and Studying Hints  |  Tagging Calls  |  Calls with Parts  |  Shape Changing  |  Types of Distortions 
Find call: 

"O" Formation -- [C1]
   (Jim Davis)
All levels:     

Language: or                 All   
   view (admin)

Som illustreret nedenfor består en "O" formation af dansere der optager de viste pladser i en 4 x 4 Matrix.

"O" FORMATION
 

 
Når du er her...   Så forestil dig du er her.

En "O" formation er at betragte som forskudte Columns, som hvis Centers slider væk fra en normal Column.

 
Hvis du er her...   Så forestil dig at arbejde
i Columns

 
før
"O" Circulate
 efter

     
før
"O" Transfer The Column
  Forestil dig at du er her  efter
Transfer The Column
 efter
re-etablering af "O" footprints
(færdig)

Noter:

  • For simple kald (som "O" Circulate, "O" Split Counter Rotate 1/4, osv.) så gå direkte til din end-position. For mere komplexe calls, så start kaldet fra "O" positionen, glid ind i det normale setup, færdiggør kaldet normalt, og dem der ender som centers bevæger sig væk fra center for at retablere "O" formationen.
  • Hvis danserne står på "O" pladser men calleren ønsker at de arbejder i distorted parallel lines, bruges termen "Big Blocks" (C3A)
  • Hvis Calleren ønsker at starte i "O" formation og slutte i normalt setup vil han i disse tilælde tilføje eks. "To Normal Waves", "To A Line", "To Columns", osv.. (f. eks. "O" Checkmate To Normal Lines).
  • En "O" formation kan også være en T-Bone og her følger du din part, arbejdende i dit eget sæt af forskudte Columns.

   
Fra her...   Forestil dig at du enten er her...   ... eller her.

 
før
"O" Walk & Dodge
 efter

Mini-"O" FORMATION [C1V]: En Mini-"O" er et 6-dancer "O" med 2 Centers og 4 Ends.

Mini-"O" FORMATION
 

 
Mini-"O"  Forestil dig at arbejde her

See also Butterfly FORMATION [C1] og Squeeze [C1].

CALLERLAB definition for O Formation / Concept

Choreography for "O" Formation

Comments? Questions? Suggestions?Page translated by Arne Pedersen og Britta Bertel.

 
All levels:     

https://www.ceder.net/def/o.php?level=master&language=denmark
06-December-2019 08:20:33
Copyright © 2019 Vic Ceder.  All Rights Reserved.