Printer friendly version 
 Square Dance Resource Net  (Home)ArticlesCallers and CuersClubsEventsResourcesChoreographyMusicLyricsCeder Chest Definition BooksCeder Square Dance System  (CSDS)Square Rotation Program  (SQROT)Vic Ceder - Square Dance CallerDefinitions of square dance calls and conceptsMore square dance DefinitionsLists of square dance calls and conceptsFrequently Asked QuestionsSquare dance linksLos Olivos Honey BeesBande DéssineesChocolate BarsBeanie BabiesPokémon Trading CardsSend us feedback
Definitions of Square Dance Calls and Concepts
 
Definitions of Square Dance Calls and Concepts
 
 
 Definitions Main Page  |  FAQ  |  Ceder Chest Definition Books  |  Multilingual  |  administrator     
 Index -->  All Levels  |  Basic and Mainstream  |  Plus  |  A1  |  A2  |  C1  |  C2  |  C3A  |  C3B  |  C4  |  NOL  |  Def2 
 Definitions (Text Only) -->  Plus  |  A1  |  A2  |  C1  |  C2  |  C3A  |  C3B  |  C4  |  NOL  |  Old Calls  |  Experimentals 
 Dancing and Studying Hints  |  Tagging Calls  |  Calls with Parts  |  Shape Changing  |  Types of Distortions 
Find call: 

T-Bone Concept [C1]
   (Deuce Williams)
C1:     

Language:
  
  
  
  
  
  
   view (admin)

I en T-Bone Formation er nogle dansere i Lines eller Waves og andre er i Columns. For at udføre et kald som "T-Bone" skal du udføre din del af kaldet uanset hvordan de andre dansere er placeret og hvilken ansigtsretning de har. Selve ordet "T-Bone" bliver typisk ikke sagt undtagen hvis Calleren ønsker at danserne skal være opmærksomme.

When doing calls from T-Bone formations, do your part of the given call. Assume that dancers T-Boned to you are facing in whatever direction is necessary for you to do your part of the call. Usually, you will not interact much with those who are T-Boned to you, and the call may feel quite different than when done from a normal setup.

Exampler på T-Bone formationer:

 
   
 
I der sidste eksempel.
dancere agerer som de var på Lines.
dancere agerer som de var i Columns.
 
før
Peel & Trail
 efter
 
før
Walk & Dodge
 efter
 
før
Acey Deucey
 efter
 
før
Out Roll Circulate
 efter

Når man udfører Circulates (og kald der involverer Circulates) skal Lead dansere der udfører et loop som en del af kaldet, skal de gå på ydersiden af enhver danser der går lige fremad. Dette betyder at nogle dansere skal passeres Right-Shoulders og andre dansere passers Left-Shoulders. Vær opmærksom på at passere den rigtige skulder eftersom Calleren kan fractionalisere kaldet

   
før
Box Circulate
 efter
1/2 Box Circulate
  (færdig)
   
før
(all 8) Circulate
 efter
1/2 Circulate
  (færdig)

Noter:
  • When done from T-Bones, calls that normally end in Lines often end in Diamonds and vice-versa.
  • Vær meget præcis med positioneringen når du udfører kald fra T-Bones. Sørg for at formationerne er kompakte og korrekt i linie med væggen.

CALLERLAB definition for T-Bone Formation

Choreography for T-Bone Concept

Comments? Questions? Suggestions?
 
C1:     

https://www.ceder.net/def/tbone.php?language=denmark
19-June-2024 02:33:47
Copyright © 2024 Vic Ceder.  All Rights Reserved.
full URL