Definitions of Square Dance Calls and Concepts
"O" Formation [C1]
 
 

Som illustreret nedenfor består en "O" formation af dansere der optager de viste pladser i en 4 x 4 Matrix.

"O" FORMATION

 
 
Når du er her...   Så forestil dig du er her.

En "O" formation er at betragte som forskudte Columns, som hvis Centers slider væk fra en normal Column.

 
Hvis du er her...   Så forestil dig at arbejde
i Columns
 
før
"O" Circulate
 efter
     
før
"O" Transfer The Column
  Forestil dig at du er her  efter
Transfer The Column
 efter
re-etablering af "O" footprints
(færdig)

Noter:
  • For simple kald (som "O" Circulate, "O" Split Counter Rotate 1/4, osv.) så gå direkte til din end-position. For mere komplexe calls, så start kaldet fra "O" positionen, glid ind i det normale setup, færdiggør kaldet normalt, og dem der ender som centers bevæger sig væk fra center for at retablere "O" formationen.
  • Hvis danserne står på "O" pladser men calleren ønsker at de arbejder i distorted parallel lines, bruges termen "Big Blocks" (C3A)
  • Hvis Calleren ønsker at starte i "O" formation og slutte i normalt setup vil han i disse tilælde tilføje eks. "To Normal Waves", "To A Line", "To Columns", osv.. (f. eks. "O" Checkmate To Normal Lines).
  • En "O" formation kan også være en T-Bone og her følger du din part, arbejdende i dit eget sæt af forskudte Columns.

   
Fra her...   Forestil dig at du enten er her...   ... eller her.
 
før
"O" Walk & Dodge
 efter

Mini-"O" FORMATION [C1V]: En Mini-"O" er et 6-dancer "O" med 2 Centers og 4 Ends.

Mini-"O" FORMATION

 
 
Mini-"O"  Forestil dig at arbejde her

See also Butterfly FORMATION [C1] og Squeeze [C1].

https://www.ceder.net/def/o.php -- Copyright © 2019 Vic Ceder.  All Rights Reserved.