Printer friendly version 
 Square Dance Resource Net  (Home)ArticlesCallers and CuersClubsEventsResourcesChoreographyMusicLyricsCeder Chest Definition BooksCeder Square Dance System  (CSDS)Square Rotation Program  (SQROT)Vic Ceder - Square Dance CallerDefinitions of square dance calls and conceptsMore square dance DefinitionsLists of square dance calls and conceptsFrequently Asked QuestionsSquare dance linksLos Olivos Honey BeesBande DéssineesChocolate BarsBeanie BabiesPokémon Trading CardsSend us feedback
Definitions of Square Dance Calls and Concepts
 
Definitions of Square Dance Calls and Concepts
 
 
 Definitions Main Page  |  FAQ  |  Ceder Chest Definition Books  |  Multilingual  |  administrator     
 Index -->  All Levels  |  Basic and Mainstream  |  Plus  |  A1  |  A2  |  C1  |  C2  |  C3A  |  C3B  |  C4  |  NOL  |  Def2 
 Definitions (Text Only) -->  Plus  |  A1  |  A2  |  C1  |  C2  |  C3A  |  C3B  |  C4  |  NOL  |  Old Calls  |  Experimentals 
 Dancing and Studying Hints  |  Tagging Calls  |  Calls with Parts  |  Shape Changing  |  Types of Distortions 
Find call: 

Transfer The Column [A1]
   (Lee Kopman 1974)
A1:     

Språk:
  
  
  
  
  
   view (admin)

Från Mini-Wave Columns.

De två första dansarna i en Column (#1 och #2) går framåt i Single File runt utsidan av den andra Column tills de är upplinjerade med Center Box och gör sen individuellt Face In (för att sluta som ett Couple) medan de sista två dansarna (#3 och #4) Circulate (för att bilda en Center Box) och Cast Off 3/4; alla Extend.

Slutar i Parallel Waves.

Från R-H Columns:

 
     
före
Transfer The Column
  efter
#1 & #2 Single File Promenade 1/2 och Face In
medan #3 & #4 Circulate
(Transfer And Nothing)
 efter
Centers Cast Off 3/4
 efter
Extend
(klart)
Från L-H Columns:

 
     
före
Transfer The Column
  efter
#1 & #2 Single File Promenade 1/2 och Face In
medan #3 & #4 Circulate
(Transfer And Nothing)
 efter
Centers Cast Off 3/4
 efter
Extend
(klart)

Kommentarer:
  • De som gör Cast Off 3/4 avgör om slutformationen blir höger- eller vänsterhänt.
  • Handfattningen i Columns vid början av callet är densamma som handfattningen i den Wave som bildas.
  • De sista två dansarna gör en Circulate för att bilda en Box innan de gör Cast Off 3/4. Det är viktigt att bilda denna Box först, eftersom ofta callas Transfer The Column så att samma kön gör Cast Off 3/4. I detta fall, tenderar de dansare som går på 'auto-pilot' att glömma definitionen och tittar bara efter samma kön för en Cast Off 3/4. Detta orsakar problem när olika kön skall mötes i mitten. Om du alltid bildar en Box kommer du att alltid göra Cast Off 3/4 med rätt person.

Transfer And anything [A2] (Deuce Williams 1975): Från Columns eller andra tillämpliga formationer. #1 och #2 dansarna gör en Single File Promenade halvvägs och Face In (för att sluta som ett Couple) medan de andra Step Ahead för att bilda en kompakt formation ("normalize") och gör anything callet.

Box Transfer [A2] (Lee Kopman 1974): Från en 2 x 2. Leaders Box Circulate två gånger och 1/4 In medan Trailers Extend, Cast Off 3/4, och Extend. En Mini-Wave Box slutar i en Mini-Wave Box. Split Transfer är en Box Transfer som görs i varje 2 x 2 på en 2 x 4. Box | Split Transfer är Single versionen av Transfer The Column.

3 By 1 Transfer The Column [C2]: Från Columns. De första tre dansarna Transfer (som en 3-dansare enhet Trail Off , sen individuellt 1/4 In) medan #4 dansarna Circulate 1 & 1/2 och Cast Off 3/4; Center 4 Extend The Tag medan de andra Step Ahead för att sluta i Parallel 3 & 1 Lines.

Open Up The Column [C3A] (Lee Kopman): Från Columns. #1 dansaren Trail Off & Roll medan #2 dansaren Circulate, Peel Off & Roll medan #3 och #4 dancers Circulate; Centers Cast Off 3/4; alla Extend. Slutar i Parallel Waves.

Animation för Transfer The Column

CALLERLAB definition for Transfer the Column

Choreography för Transfer The Column

Comments? Questions? Suggestions?
 
A1:     

https://www.ceder.net/def/transferthecolumn.php?language=sweden
19-June-2024 07:20:00
Copyright © 2024 Vic Ceder.  All Rights Reserved.
full URL