Definitions of Square Dance Calls and Concepts
 
Definitions of Square Dance Calls and Concepts
 
 
Från Mini-Wave Columns.

De två första dansarna i en Column (#1 och #2) går framåt i Single File runt utsidan av den andra Column tills de är upplinjerade med Center Box och gör sen individuellt Face In (för att sluta som ett Couple) medan de sista två dansarna (#3 och #4) Circulate (för att bilda en Center Box) och Cast Off 3/4; alla Extend.

Slutar i Parallel Waves.

Från R-H Columns:

 
     
före
Transfer The Column
  efter
#1 & #2 Single File Promenade 1/2 och Face In
medan #3 & #4 Circulate
(Transfer And Nothing)
 efter
Centers Cast Off 3/4
 efter
Extend
(klart)
Från L-H Columns:

 
     
före
Transfer The Column
  efter
#1 & #2 Single File Promenade 1/2 och Face In
medan #3 & #4 Circulate
(Transfer And Nothing)
 efter
Centers Cast Off 3/4
 efter
Extend
(klart)

Kommentarer:

Transfer And anything [A2] (Deuce Williams 1975): Från Columns eller andra tillämpliga formationer. #1 och #2 dansarna gör en Single File Promenade halvvägs och Face In (för att sluta som ett Couple) medan de andra Step Ahead för att bilda en kompakt formation ("normalize") och gör anything callet.

Box Transfer [A2] (Lee Kopman 1974): Från en 2 x 2. Leaders Box Circulate två gånger och 1/4 In medan Trailers Extend, Cast Off 3/4, och Extend. En Mini-Wave Box slutar i en Mini-Wave Box. Split Transfer är en Box Transfer som görs i varje 2 x 2 på en 2 x 4. Box | Split Transfer är Single versionen av Transfer The Column.

3 By 1 Transfer The Column [C2]: Från Columns. De första tre dansarna Transfer (som en 3-dansare enhet Trail Off , sen individuellt 1/4 In) medan #4 dansarna Circulate 1 & 1/2 och Cast Off 3/4; Center 4 Extend The Tag medan de andra Step Ahead för att sluta i Parallel 3 & 1 Lines.

Open Up The Column [C3A] (Lee Kopman): Från Columns. #1 dansaren Trail Off & Roll medan #2 dansaren Circulate, Peel Off & Roll medan #3 och #4 dancers Circulate; Centers Cast Off 3/4; alla Extend. Slutar i Parallel Waves.

https://www.ceder.net/def/transferthecolumn.php -- Copyright © 2022 Vic Ceder.  All Rights Reserved.