Definitions of Square Dance Calls and Concepts
Open Up The Column [C3A]
 
 
 Definitions Main Page  |  FAQ  |  Ceder Chest Definition Books  |  Multilingual  |  administrator     
 Index -->  All Levels  |  Basic and Mainstream  |  Plus  |  A1  |  A2  |  C1  |  C2  |  C3A  |  C3B  |  C4  |  NOL  |  Def2 
 Definitions (Text Only) -->  Plus  |  A1  |  A2  |  C1  |  C2  |  C3A  |  C3B  |  C4  |  NOL  |  Old Calls  |  Experimentals 
 Dancing and Studying Hints  |  Tagging Calls  |  Calls with Parts  |  Shape Changing  |  Types of Distortions 
Find call: 

Open Up The Column -- [C3A]
   (Lee Kopman)
C3A:     

Språk: or              All   
   view (admin)

Från Columns.

#1 dansaren Trail Off & Roll medan #2 dansaren Circulate, Peel Off & Roll medan #3 och #4 dansarna Circulate; Centers Cast Off 3/4; alla Extend.

Slutar i Parallel Waves.

     
före
Open Up The Column
 efter
#1 Trail Off & Roll
medan #2 Circulate & Peel Off & Roll
medan #3 och #4 Circulate
(Open Up But Nothing)
 efter
Centers Cast Off 3/4
 efter
Extend
(klart)

Notera: Open Up The Column är samma som Transfer The Column [A1] utom att de två första gör som en Trail & Peel i stället för som en Trail Off. Det finns ett call (som inte längre används) som heter Clover The Column där de två första gör en Peel Off rörelse (1/2 Invert The Column och 1/4 In). Vi skulle vilja se att dessa tre call generaliseras så att man kan göra en Trail (Transfer) The Column, Trail & Peel (Open Up) The Column, Peel (Clover) The Column och Peel & Trail The Column.

Open Up And | But anything [C3A] (Lee Kopman 1976): Från Columns. #1 dansaren Trail Off & Roll medan #2 dansaren Circulate, Peel Off & Roll medan #3 och #4 dansarna Circulate och gör anything callet. Detta är analogt med Transfer And anything [A2].

Varianter:

  • Magic Open Up The Column.
  • 2 By 1 Open Up The Column: Från Columns om 3. #1 dansaren Trail Off & Roll medan #2 dansaren Circulate, Peel Off & Roll medan #3 dansaren Circulate & Cast Off 3/4. Very Center dansaren gör sen en 'Extend' för att sluta mellan Outsides.

     
före
2 By 1 Open Up The Column
 efter
2 By 1 Open Up But Nothing
 efter
Centers Cast Off 3/4
 efter
'Extend' för att sluta mellan Outsides
(klart)

CALLERLAB definition for Open Up The Column

Choreography för Open Up The Column

Comments? Questions? Suggestions?
 
C3A:     

https://www.ceder.net/def/openupthecolumn.php?language=sweden
18-October-2019 13:40:25
Copyright © 2019 Vic Ceder.  All Rights Reserved.