Definitions of Square Dance Calls and Concepts
Swing Chain Thru [C3A]
 
 
 Definitions Main Page  |  FAQ  |  Ceder Chest Definition Books  |  Multilingual  |  administrator     
 Index -->  All Levels  |  Basic and Mainstream  |  Plus  |  A1  |  A2  |  C1  |  C2  |  C3A  |  C3B  |  C4  |  NOL  |  Def2 
 Definitions (Text Only) -->  Plus  |  A1  |  A2  |  C1  |  C2  |  C3A  |  C3B  |  C4  |  NOL  |  Old Calls  |  Experimentals 
 Dancing and Studying Hints  |  Tagging Calls  |  Calls with Parts  |  Shape Changing  |  Types of Distortions 
Find call: 

Swing Chain Thru -- [C3A]
   (Deuce Williams 1967)
C3A:     

Språk: or              All   
   view (admin)

Från Parallel Waves, Eight Chain Thru eller andra tillämpliga formationer.

  1. Arm Turn 1/2;
  2. Centers Cast Off 1/4;
  3. Very Centers Trade;
  4. Centers Cast Off 1/4.

Slutar i Parallel Waves. Detta är ett 4-delars call.

före
Swing Chain Thru
 
     
efter
Arm Turn 1/2
(1/4)
 efter
Centers Cast Off 1/4
(1/2)
 efter
Very Centers Trade
(3/4)
 efter
Centers Cast Off 1/4
(klart)

Kommentarer:

  • Swing Chain Thru är samma som Spin Chain Thru [Plus] utom att varje 3/4 vridning ersatts med en 1/4 vridning.
  • Tänk 'halv, kvart, halv, kvart' eller 2-1-2-1.
  • Swing Chain Thru kan också callas från en Alamo Ring: börja med höger hand (såvida det inte sägs något annat) och sedan alternerade hand Cast Off 1/2, 1/4, 1/2 och 1/4. Slutar i en Alamo Ring.
  • För caller som använder checkers: Från Parallel Waves, är Swing Chain Thru ekvivalent med Rims Trade Back [C2].

Swing Chain CONCEPT [C4]: Byt ut alla  3/4 vridningar (inklusive Star 3/4) av det givna callet mot 1/4 vridningar. För call vars namn börjar med orden 'Spin Chain' byts ordet 'Spin' ut mot ordet 'Swing.' För alla andra call sätts ordet 'Swing' in före namnet på callet. Exempel: Swing Chain The Line, Swing Chain The Gears, Swing Alter & Circulate.

Spin Chain Thru [Mainstream] (Rod Blaylock 1967): Från Parallel Waves, Eight Chain Thru eller andra tillämpliga formationer. Arm Turn 1/2; Centers Cast Off 3/4; Very Centers Trade; Centers Cast Off 3/4. Slutar i Parallel Waves. Detta är ett 4-delars call.

CALLERLAB definition for Swing Chain Thru

Choreography för Swing Chain Thru

Comments? Questions? Suggestions?
 
C3A:     

https://www.ceder.net/def/swingchainthru.php?language=sweden&level=C3A
15-October-2019 00:04:36
Copyright © 2019 Vic Ceder.  All Rights Reserved.