Printer friendly version 
 Square Dance Resource Net  (Home)ArticlesCallers and CuersClubsEventsResourcesChoreographyMusicLyricsCeder Chest Definition BooksCeder Square Dance System  (CSDS)Square Rotation Program  (SQROT)Vic Ceder - Square Dance CallerDefinitions of square dance calls and conceptsMore square dance DefinitionsLists of square dance calls and conceptsFrequently Asked QuestionsSquare dance linksLos Olivos Honey BeesBande DéssineesChocolate BarsBeanie BabiesPokémon Trading CardsSend us feedback
Definitions of Square Dance Calls and Concepts
 
Definitions of Square Dance Calls and Concepts
 
 
 Definitions Main Page  |  FAQ  |  Ceder Chest Definition Books  |  Multilingual  |  administrator     
 Index -->  All Levels  |  Basic and Mainstream  |  Plus  |  A1  |  A2  |  C1  |  C2  |  C3A  |  C3B  |  C4  |  NOL  |  Def2 
 Definitions (Text Only) -->  Plus  |  A1  |  A2  |  C1  |  C2  |  C3A  |  C3B  |  C4  |  NOL  |  Old Calls  |  Experimentals 
 Dancing and Studying Hints  |  Tagging Calls  |  Calls with Parts  |  Shape Changing  |  Types of Distortions 
Find call: 

Link Up [C3A]
   (Lee Kopman 1977)
C3A:     

Språk:
  
  
  
  
  
   view (admin)

Fråm Parallel Two-Faced Lines eller Promenade (där de utpekade agerar Leaders).

Leaders Cast Off 1/4 och använder Outside dansaren som svängningspunkt (Out Anchor 1/4), Roll och Press Ahead medan Trailers 1/2 Circulate och Cross Fire.

Slutar i Parallel Waves.

   
före
Link Up
 efter
Leaders Out Anchor 1/4
medan Trailers 1/2 Circulate
 efter
Centers Cross Fire
medan Outsides Roll & Press Ahead
(klart)

Tips: från Promenade, bör det Couple som pekas ut (agerar Leaders) fortsätta sin Promenade tills de är parallella med en vägg och sedan 1/2 Press Ahead medan de andra böjer in bakom dem för att bilda Parallel Two-Faced Lines. Sedan gör alla Link Up. Om man dansar callet på det sättet så garanterar det att slutformationen är parallell med väggarna.

Notera: att en del anser att Promenade är en legitim startformation för vilket som helst call som kan göras från Parallel Two-Faced Lines och är definierat i termer av Leaders och Trailers. De call som vanligen används på detta sätt inkluderar Cast A Shadow, Link Up, och Wheel The Ocean | Sea.

Följande call (C3 och lägre) kan också callas från Promenade:

Boomerang Busy anything Criss Cross The Shadow
Flare Out To A Line Gee Whiz Keep Busy
Mini-Busy Revolve To A Wave Rip Off
Shake & Rattle Turn To A Line Vertical Tag The Line
Vertical anything

Link Up But anything (Linking anything) [C4] (David Schmitz): Från Parallel Two-Faced Lines. Leaders Link Up medan Trailers Step Ahead för att bilda en kompakt formation ("normalize") och gör anything callet. Detta är analogt med Busy anything [C3B].

direction Anchor fraction [C4]: Från ett Couple. Använd dansaren närmast den givna direction som svängningspunkt, Cast Off den givna fraction mot den givna direction. Dansaren som är svängningspunkten börjar och slutar på samma punkt på golvet. Det finns inte något underförstått värde på direction eller på fraction om man inte anger det (inget "defaultvärde").

Animation för Link Up

CALLERLAB definition for Link Up

Choreography för Link Up

Comments? Questions? Suggestions?
 
C3A:     

https://www.ceder.net/def/linkup.php?language=sweden&level=C3A
24-April-2024 18:47:44
Copyright © 2024 Vic Ceder.  All Rights Reserved.
full URL