Definitions of Square Dance Calls and Concepts
 
Definitions of Square Dance Calls and Concepts
 
 
Fråm Parallel Two-Faced Lines eller Promenade (där de utpekade agerar Leaders).

Leaders Cast Off 1/4 och använder Outside dansaren som svängningspunkt (Out Anchor 1/4), Roll och Press Ahead medan Trailers 1/2 Circulate och Cross Fire.

Slutar i Parallel Waves.

   
före
Link Up
 efter
Leaders Out Anchor 1/4
medan Trailers 1/2 Circulate
 efter
Centers Cross Fire
medan Outsides Roll & Press Ahead
(klart)

Tips: från Promenade, bör det Couple som pekas ut (agerar Leaders) fortsätta sin Promenade tills de är parallella med en vägg och sedan 1/2 Press Ahead medan de andra böjer in bakom dem för att bilda Parallel Two-Faced Lines. Sedan gör alla Link Up. Om man dansar callet på det sättet så garanterar det att slutformationen är parallell med väggarna.

Notera: att en del anser att Promenade är en legitim startformation för vilket som helst call som kan göras från Parallel Two-Faced Lines och är definierat i termer av Leaders och Trailers. De call som vanligen används på detta sätt inkluderar Cast A Shadow, Link Up, och Wheel The Ocean | Sea.

Följande call (C3 och lägre) kan också callas från Promenade:

Boomerang Busy anything Criss Cross The Shadow
Flare Out To A Line Gee Whiz Keep Busy
Mini-Busy Revolve To A Wave Rip Off
Shake & Rattle Turn To A Line Vertical Tag The Line
Vertical anything

Link Up But anything (Linking anything) [C4] (David Schmitz): Från Parallel Two-Faced Lines. Leaders Link Up medan Trailers Step Ahead för att bilda en kompakt formation ("normalize") och gör anything callet. Detta är analogt med Busy anything [C3B].

direction Anchor fraction [C4]: Från ett Couple. Använd dansaren närmast den givna direction som svängningspunkt, Cast Off den givna fraction mot den givna direction. Dansaren som är svängningspunkten börjar och slutar på samma punkt på golvet. Det finns inte något underförstått värde på direction eller på fraction om man inte anger det (inget "defaultvärde").

https://www.ceder.net/def/linkup.php -- Copyright © 2022 Vic Ceder.  All Rights Reserved.