Printer friendly version 
 Square Dance Resource Net  (Home)ArticlesCallers and CuersClubsEventsResourcesChoreographyMusicLyricsCeder Chest Definition BooksCeder Square Dance System  (CSDS)Square Rotation Program  (SQROT)Vic Ceder - Square Dance CallerDefinitions of square dance calls and conceptsMore square dance DefinitionsLists of square dance calls and conceptsFrequently Asked QuestionsSquare dance linksLos Olivos Honey BeesBande DéssineesChocolate BarsBeanie BabiesPokémon Trading CardsSend us feedback
Definitions of Square Dance Calls and Concepts
 
Definitions of Square Dance Calls and Concepts
 
 
 Definitions Main Page  |  FAQ  |  Ceder Chest Definition Books  |  Multilingual  |  administrator     
 Index -->  All Levels  |  Basic and Mainstream  |  Plus  |  A1  |  A2  |  C1  |  C2  |  C3A  |  C3B  |  C4  |  NOL  |  Def2 
 Definitions (Text Only) -->  Plus  |  A1  |  A2  |  C1  |  C2  |  C3A  |  C3B  |  C4  |  NOL  |  Old Calls  |  Experimentals 
 Dancing and Studying Hints  |  Tagging Calls  |  Calls with Parts  |  Shape Changing  |  Types of Distortions 
Find call: 

Cross Fire [Plus]
   (Ron Schneider 1976)
Plus:     

Språk:
  
  
  
  
  
   view (admin)

Från en Two-Faced Line eller andra tillämpliga formationer.

Ends Cross Fold medan Centers Trade & Step Forward.

En Two-Faced Line slutar i en Mini-Wave Box.

Från en Two-Faced Line:

 
 
före
Cross Fire
 efter
Från en One-Faced Line:

 
 
före
Cross Fire
 efter
Från en Facing Diamond:

 
 
före
Cross Fire
 efter
Från en Wave:

 
 
före
Cross Fire
 efter
*Det sista exemplet (Från en Wave), är bara för att vara fullständig. Cross Fire callas sällan från en Wave, även på C4. I dessa fall slutar dansarna på samma position och delar därför denna position genom att stiga upp i en högerhands Mini-Wave. Dansarna är offset därför att den delade slutpositionen inte ligger på någon av den ursprungliga formationens axlar.

Kommentarer:
  • Bara de ursprungliga Ends kan göra Roll.
  • Enligt CALLERLAB definitionerna, är slutformationen när Cross Fire görs från Out-Facing Lines, en 1/4 Tag formation. Vi håller inte med.

Detta är startformationen
för var och en av de följande:
 
 
Cross Fire
enligt CALLERLAB
  Cross Fire
enligt vår definition

För mer information, se The Crossfire Controversy

Se också Crossfire from Inverted Lines - 2/9/95 av Stewart Kramer.

Straight Fire [C4]: Från Parallel Two-Faced Lines, Facing Twin Diamonds, eller andra tillämpliga formationer. Centers Trade & Step Forward medan Out-Facing Ends Cross Fold medan In-Facing Ends Veer inåt. Parallel Two-Faced Lines slutar i Columns.

Från en Two-Faced Line:

 
 
före
Straight Fire
 efter

CALLERLAB definition for Crossfire

Choreography för Cross Fire

Comments? Questions? Suggestions?
 
Plus:     

https://www.ceder.net/def/crossfire.php?language=sweden
13-June-2024 06:34:20
Copyright © 2024 Vic Ceder.  All Rights Reserved.
full URL