Printer friendly version 
 Square Dance Resource Net (Home)ArticlesCallers and CuersClubsEventsResourcesChoreographyMusicLyricsCeder Chest Definition BooksCeder Square Dance System (CSDS)Square Rotation Program (SQROT)Vic Ceder - Square Dance CallerDefinitions of square dance calls and conceptsMore square dance DefinitionsLists of square dance calls and conceptsFrequently Asked QuestionsSquare dance linksLos Olivos Honey BeesBande DéssineesChocolate BarsBeanie BabiesPokémon Trading CardsSend us feedback
Definitions of Square Dance Calls and Concepts
 
Definitions of Square Dance Calls and Concepts
 
 
 Definitions Main Page  |  FAQ  |  Ceder Chest Definition Books  |  Multilingual  |  administrator     
 Index -->  All Levels  |  Basic and Mainstream  |  Plus  |  A1  |  A2  |  C1  |  C2  |  C3A  |  C3B  |  C4  |  NOL  |  Def2 
 Definitions (Text Only) -->  Plus  |  A1  |  A2  |  C1  |  C2  |  C3A  |  C3B  |  C4  |  NOL  |  Old Calls  |  Experimentals 
 Dancing and Studying Hints  |  Tagging Calls  |  Calls with Parts  |  Shape Changing  |  Types of Distortions 
Find call: 

Coordinate [Plus]
   (Lee Kopman 1974)
Plus:     

Språk:
  
  
  
  
   view (admin)

Från Columns eller andra tillämpliga formationer.

 1. Circulate;
 2. 1/2 Circulate;
 3. Center 6 Trade;
 4. Very Centers Veer Out medan Very Outsides gör sin del av Fan The Top.

Columns slutar i Parallel Two-Faced Lines.

Kommentarer:
 • Coordinate är ett svårt call att lära sig från alla positioner. Därför att på Plus-nivån, callas det vanligen bara från R-H Columns där Boys är #2 och #4 och Girls är #1 och #3.
 • Den sista delen för Very Centers är en Veer Out, vilket betyder att röra sig framåt och utåt utan att ändra ansiktsriktning. Därför är, om Coordinate callas från en startformation som Facing Lines, slutformationen T-Bone.
 • Den slutliga 'gå upp' rörelsen för Very Centers och Very Outsides kan också beskrivas som en Phantom Hourglass Circulate.

Tips:
 • För att utföra detta call på ett lyckat sätt, krävs det teamwork.
 • Från Columns, är det #4 dansarna (Trailing Ends) som är nyckeln till att utföra callet. Innan de rör sig bör dessa dansare ta ögonkontakt med varandra. Efter Circulate 1 & 1/2, möts dessa två dansare i mitten på uppställningen. De bör behålla sin position ett ögonblick för att låta de andra dansarna orientera sig före Center 6 Trade.
 • Circulate 1 & 1/2 betyder att gå framåt 1 & 1/2 position i den ursprungliga formationen. Räkna positioner på golvet. Räkna inte hur många dansare du passerar.

Från Columns:

 
före
Coordinate
 
     
efter
Circulate
 efter
1/2 Circulate
 efter
Center 6 Trade
  efter
Very Centers och Very Outsides går upp
(klart)
Från Parallel 3 & 1 Lines:

 
före
Coordinate
 
     
efter
Circulate
 efter
1/2 Circulate
 efter
Center 6 Trade
  efter
Very Centers och Very Outsides går upp
(klart)
Från Facing Lines:

 
före
Coordinate
 
     
efter
Circulate
 efter
1/2 Circulate
 efter
Center 6 Trade
  efter
Very Centers och Very Outsides går upp
(klart)
Note on the final part: the Very Centers veer away from each other without turning. This results in the T-Bone ending formation shown above.

anything Coordinate [C2]: Gör anything callet; 1/2 Circulate; Center 6 Trade; Very Ends gör sin del av Fan The Top medan Very Centers Veer Out. Slutar vanligen i Parallel Two-Faced Lines. Anything callet ersätter den första Circulate.

Coordinate To A Diamond [C4]: Coordinate; Centers Hinge. Columns slutar i Twin Diamonds.

Se också anything Coordinate | Motivate | Percolate | Perk Up [C2].

CALLERLAB definition for Coordinate

Choreography för Coordinate

Comments? Questions? Suggestions?
 
Plus:     

https://www.ceder.net/def/coordinate.php?language=sweden&level=PLUS
13-June-2024 10:16:57
Copyright © 2024 Vic Ceder.  All Rights Reserved.
full URL