Definitions of Square Dance Calls and Concepts
Cross Fire [Plus]
 
 
 Definitions Main Page  |  FAQ  |  Ceder Chest Definition Books  |  Multilingual  |  administrator     
 Index -->  All Levels  |  Basic and Mainstream  |  Plus  |  A1  |  A2  |  C1  |  C2  |  C3A  |  C3B  |  C4  |  NOL  |  Def2 
 Definitions (Text Only) -->  Plus  |  A1  |  A2  |  C1  |  C2  |  C3A  |  C3B  |  C4  |  NOL  |  Old Calls  |  Experimentals 
 Dancing and Studying Hints  |  Tagging Calls  |  Calls with Parts  |  Shape Changing  |  Types of Distortions 
Find call: 

Cross Fire -- [Plus]
   (Ron Schneider 1976)
Plus:     

Språk: or              All   
   view (admin)

Från en Two-Faced Line eller andra tillämpliga formationer.

Ends Cross Fold medan Centers Trade & Step Forward.

En Two-Faced Line slutar i en Mini-Wave Box.

Från en Two-Faced Line:
 

 
före
Cross Fire
 efter

Från en One-Faced Line:
 

 
före
Cross Fire
 efter

Från en Facing Diamond:
 

 
före
Cross Fire
 efter

Från en Wave:
 

 
före
Cross Fire
 efter

*Det sista exemplet (Från en Wave), är bara för att vara fullständig. Cross Fire callas sällan från en Wave, även på C4. I dessa fall slutar dansarna på samma position och delar därför denna position genom att stiga upp i en högerhands Mini-Wave. Dansarna är offset därför att den delade slutpositionen inte ligger på någon av den ursprungliga formationens axlar.

Kommentarer:

  • Bara de ursprungliga Ends kan göra Roll.
  • Enligt CALLERLAB definitionerna, är slutformationen när Cross Fire görs från Out-Facing Lines, en 1/4 Tag formation. Vi håller inte med.

Detta är startformationen
för var och en av de följande:

Cross Fire
enligt CALLERLAB

Cross Fire
enligt vår definition

För mer information, se The Crossfire Controversy

Se också Crossfire from Inverted Lines - 2/9/95 av Stewart Kramer.

Straight Fire [C4]: Från Parallel Two-Faced Lines, Facing Twin Diamonds, eller andra tillämpliga formationer. Centers Trade & Step Forward medan Out-Facing Ends Cross Fold medan In-Facing Ends Veer inåt. Parallel Two-Faced Lines slutar i Columns.

Från en Two-Faced Line:
 

 
före
Straight Fire
 efter

CALLERLAB definition for Crossfire

Choreography för Cross Fire

Comments? Questions? Suggestions?
 
Plus:     

https://www.ceder.net/def/crossfire.php?language=sweden&level=PLUS
17-October-2019 01:24:19
Copyright © 2019 Vic Ceder.  All Rights Reserved.