Printer friendly version 
 Square Dance Resource Net  (Home)ArticlesCallers and CuersClubsEventsResourcesChoreographyMusicLyricsCeder Chest Definition BooksCeder Square Dance System  (CSDS)Square Rotation Program  (SQROT)Vic Ceder - Square Dance CallerDefinitions of square dance calls and conceptsMore square dance DefinitionsLists of square dance calls and conceptsFrequently Asked QuestionsSquare dance linksLos Olivos Honey BeesBande DéssineesChocolate BarsBeanie BabiesPokémon Trading CardsSend us feedback
Definitions of Square Dance Calls and Concepts
 
Definitions of Square Dance Calls and Concepts
 
 
 Definitions Main Page  |  FAQ  |  Ceder Chest Definition Books  |  Multilingual  |  administrator     
 Index -->  All Levels  |  Basic and Mainstream  |  Plus  |  A1  |  A2  |  C1  |  C2  |  C3A  |  C3B  |  C4  |  NOL  |  Def2 
 Definitions (Text Only) -->  Plus  |  A1  |  A2  |  C1  |  C2  |  C3A  |  C3B  |  C4  |  NOL  |  Old Calls  |  Experimentals 
 Dancing and Studying Hints  |  Tagging Calls  |  Calls with Parts  |  Shape Changing  |  Types of Distortions 
Find call: 

Cross Fire [Plus]
   (Ron Schneider 1976)
Plus:     

Språk:
  
  
  
  
  
   edit def

From a Two-Faced Line or other applicable formation. EN: 10
Från en Two-Faced Line eller andra tillämpliga formationer. SE: 10

Ends Cross Fold as Centers Trade & Step Forward. EN: 20
Ends Cross Fold medan Centers Trade & Step Forward. SE: 20

A Two-Faced Line ends in a Mini-Wave Box. EN: 30
En Two-Faced Line slutar i en Mini-Wave Box. SE: 30

Från en Two-Faced Line:

 
 
före
Cross Fire
 efter
Från en One-Faced Line:

 
 
före
Cross Fire
 efter
Från en Facing Diamond:

 
 
före
Cross Fire
 efter
Från en Wave:

 
 
före
Cross Fire
 efter
*The last example (From a Wave), is for informational purposes only. Cross Fire is rarely called from a Wave, even at C4. In this case, dancers end on the same spot, and hence share the spot by stepping to a right-hand Mini-Wave. Dancers are offset because the shared ending spots are not on an axis of the original formation. EN: 40
*Det sista exemplet (Från en Wave), är bara för att vara fullständig. Cross Fire callas sällan från en Wave, även på C4. I dessa fall slutar dansarna på samma position och delar därför denna position genom att stiga upp i en högerhands Mini-Wave. Dansarna är offset därför att den delade slutpositionen inte ligger på någon av den ursprungliga formationens axlar. SE: 40

Kommentarer:
  • Only the original Ends can Roll. EN: 50
    Bara de ursprungliga Ends kan göra Roll. SE: 50
  • According to the CALLERLAB definitions, when Cross Fire is done from Out-Facing Lines, the ending formation is a 1/4 Tag formation. We disagree. EN: 60
    Enligt CALLERLAB definitionerna, är slutformationen när Cross Fire görs från Out-Facing Lines, en 1/4 Tag formation. Vi håller inte med. SE: 60

Detta är startformationen
för var och en av de följande:
 
 
Cross Fire
according to CALLERLAB EN: 70
Cross Fire
enligt CALLERLAB SE: 70
 
Cross Fire
according to our definition EN: 80
Cross Fire
enligt vår definition SE: 80

For more information, see The Crossfire Controversy EN: 90
För mer information, se The Crossfire Controversy SE: 90

Straight Fire [C4]:
From Parallel Two-Faced Lines, Facing Twin Diamonds, or other applicable formations. Centers Trade & Step Forward as Out-Facing Ends Cross Fold as In-Facing Ends Veer Inward. Parallel Two-Faced Lines end in Columns. EN: 681
Från Parallel Two-Faced Lines, Facing Twin Diamonds, eller andra tillämpliga formationer. Centers Trade & Step Forward medan Out-Facing Ends Cross Fold medan In-Facing Ends Veer inåt. Parallel Two-Faced Lines slutar i Columns. SE: 681

Från en Two-Faced Line:

 
 
före
Straight Fire
 efter

CALLERLAB definition for Crossfire

Choreography för Cross Fire

Comments? Questions? Suggestions?
 
Plus:     

https://www.ceder.net/def/crossfire.php?language=sweden&action=edit
18-July-2024 04:54:02
Copyright © 2024 Vic Ceder.  All Rights Reserved.
full URL