Definitions of Square Dance Calls and Concepts
Flare Out To A Line [C3A]
 
 
 Definitions Main Page  |  FAQ  |  Ceder Chest Definition Books  |  Multilingual  |  administrator     
 Index -->  All Levels  |  Basic and Mainstream  |  Plus  |  A1  |  A2  |  C1  |  C2  |  C3A  |  C3B  |  C4  |  NOL  |  Def2 
 Definitions (Text Only) -->  Plus  |  A1  |  A2  |  C1  |  C2  |  C3A  |  C3B  |  C4  |  NOL  |  Old Calls  |  Experimentals 
 Dancing and Studying Hints  |  Tagging Calls  |  Calls with Parts  |  Shape Changing  |  Types of Distortions 
Find call: 

Flare Out To A Line -- [C3A]
   (Lee Kopman)
C3A:     

Språk: or              All   
   view (admin)

Från Parallel Two-Faced Lines och andra tillämpliga formationer.

Leaders arbetar bort från Center på uppställningen och gör en Turn To A Line medan Trailers 1/2 Circulate.

Parallel Two-Faced Lines slutar i en As Couples Wave.

 
före
Flare Out To A Line
 efter

Kommentarer:

  • Flare Out To A Line kan också göras från Promenade. De som pekas ut agerar Leaders, de andra Trailers. Se kommentaren till Link Up [C3A] för en diskussion hur man gör call från en Promenade position.
  • Från Parallel Two-Faced Lines, är Flare Out To A Line ekvivalent med Once Removed (eller Couples Twosome) 1/2 Zoom.
Single Flare Out To A Line [C4]: 1/2 Zoom.

 
före
Single Flare Out To A Line
 efter

Cross Flare Out To A Line [C4]: Från Parallel Two-Faced Lines. Leaders Any Shoulder Turn & Deal och Veer i den riktning som det är flyt för att bli Outside Couple på en Tidal Line medan Trailers 1/2 Circulate. Cross Flare Out To A Line är ekvivalent med Leaders Couples Twosome Trail Off medan Trailers 1/2 Circulate.

 
före
Cross Flare Out To A Line
 efter

Cross Flare Out And anything [C4]: Från Parallel Two-Faced Lines. Cross Flare Out To A Line; Center 4 gör anything callet.

CALLERLAB definition for Flare Out To A Line

Choreography för Flare Out To A Line

Comments? Questions? Suggestions?
 
C3A:     

https://www.ceder.net/def/flareouttoaline.php?language=sweden
24-October-2019 00:29:25
Copyright © 2019 Vic Ceder.  All Rights Reserved.