Definitions of Square Dance Calls and Concepts
Triple Column | Line | Wave Formation [C1]
 
 
 Definitions Main Page  |  FAQ  |  Ceder Chest Definition Books  |  Multilingual  |  administrator     
 Index -->  All Levels  |  Basic and Mainstream  |  Plus  |  A1  |  A2  |  C1  |  C2  |  C3A  |  C3B  |  C4  |  NOL  |  Def2 
 Definitions (Text Only) -->  Plus  |  A1  |  A2  |  C1  |  C2  |  C3A  |  C3B  |  C4  |  NOL  |  Old Calls  |  Experimentals 
 Dancing and Studying Hints  |  Tagging Calls  |  Calls with Parts  |  Shape Changing  |  Types of Distortions 
Find call: 

Triple Column | Line | Wave Formation -- [C1]
   (upphovsman okänd)
C1:     

Språk: or              All   
   view (admin)

Triple Column | Line | Wave är namnet på en formation som består av tre 1 x 4 formationer bredvid varandra (Columns, Lines, eller Waves) av vilka några innehåller phantom positioner. Arbeta med dansarna och phantoms i din egen 4-positioners formation. Håll reda på phantoms och lämna plats för dem vid slutet av callet. Det skall finnas totalt 12 dansare | phantom positioner före och efter varje call.

 
(Parallel)
Triple Columns | Lines | Waves
 (End-to-End)
Triple Columns | Lines | Waves
(Används sällan)

Varje 1 x 4 är antingen en

   
Column, Line,  eller Wave
(R-H Wave visas)

   
före
Triple Wave Swing Thru
 efter
1/2 by the Right
 efter
1/2 by the Left
(klart)

 
före
Triple Column Pass & Roll
 efter

 
före
Triple Wave Recycle
 efter

Outside Triple 1 x 4 kan också vara vinkelrät mot Center 1 x 4 (används sällan).

 

Triple Diamond Concept [C3A]: Triple Diamonds består av tre Diamonds bredvid varandra, av vilka några inehåller phantom positioner.

 
(normal)
Triple Diamonds
 (Point-to-Point)
Triple Diamonds

Choreography för Triple Column | Line | Wave Formation

Comments? Questions? Suggestions?
 
C1:     

https://www.ceder.net/def/tripleclw.php?language=sweden
14-October-2019 04:40:24
Copyright © 2019 Vic Ceder.  All Rights Reserved.